Prijava za seminar: ”Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju”

Fondacija Tempus organizuje seminar sa temom ”Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju”, koji će se održati u Požarevcu 4. februara 2023. godine.

Cilj programa je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu definisanih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil i planirane prakse tokom međunarodne mobilnosti učenika.

Ovim seminarom želimo da vas podržimo u radu na projektima. Tim povodom govoriće se o sledećim temama:

  • Šta su ishodi učenja?
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja)
  • Definisanje ishoda učenja
  • Predstavljanje Ugovora o učenju (Learning Agreement)
  • Popunjavanje Ugovora o učenju (Learning Agreement)
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti

Seminar će se održati 4. februara 2023. godine od 9 do 17 časova. Namenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih škola i srednjih stručnih škola, bez obzira na to da li su već učestvovali u projektima ili ne.

Za prijavljivanje je potrebno popuniti registracioni formular, koji će biti otvoren do 29. januara u ponoć. Agendu događaja možete da pogledati ovde. 

Seminar će se realizovati se u prostorijama Poljoprivredne škole sa domom učenika ”Sonja Marinković”, Ilije Birčanina 70.

Seminar je besplatan i akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje znanja i vaspitanja, traje jedan dan i nosi 8 bodova.
Maksimalan broj učesnika je 30. Učesnici će se birati prema vremenu prijave.

Za dodatne informacije možete se obratiti sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na schools-vet@tempus.ac.rs.