Eлектронски формулар за пријаву за Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Упутство за попуњавање пријавног формулара за Национално такмичење

Национални центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, Euroguidance, Вас са задовољством позива да узмете учешће у Националном такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања. Да бисте се пријавили потребно је да прочитате упутство за пријаву. Први корак је да припремите податке о подносиоцу пријаве и сагласност.

За правна лица:
Потребно је попунити, одштампати, потписати и оверити печатом установе Пријаву и у скенираној електронској копији прикључити електронској пријави.

За физичка лица или тимове:
Неопходно је да пре подношења пријаве прочитате Обавештење и сагласност за прикупљање и обраду података о личности. Поменути формулар за сагласност потребно је попунити, одштампати и потписати и у скенираној електронској копији прикључити их електронској пријави. Такође, потребно је и да попуните, одштампате и потпишете Пријаву и скенираној електронској копији прикључити их електронској пријави.

Сва остала поља у пријави се попуњавају директно у овом формулару, у складу са упутством поред сваког питања.

Напомена: Формулар не чува аутоматски податке, тако да уколико затворите упитник током попуњавања, мораћете да попуњавате и додајете документа поново. У случају да имате питања поводом попуњавања пријаве, можете да нам се обратити путем мејла euroguidance@tempus.ac.rs

Podaci o podnosiocu prijave
Primer dobre prakse:

Predstavite svoju uslugu/aktivnost/alat u nekoliko rečenica.


Predlažemo da prva rečenica ima formu: __(naziv aktivnosti)__ je __(vrsta)__ koja __(ciljna grupa)__ omogućava da __(ishodi)__ uz pomoć/korišćenjem __(metodologija/tehnike/pristup koji je korišćen)__, što dovodi do __(rezultati)__.


Primer: Ciklus vebinara „Upoznaj zanimanja“ je aktivnost karijernog informisanja o zanimanjima koja srednjoškolcima iz svih krajeva Srbije omogućava da se upoznaju sa različitim zanimanjima kroz interakciju sa predstavnicima zanimanja, da od njih saznaju sve značajne informacije o tom zanimanju i dobiju odgovore na svoja pitanja, koristeći IKT tehnologije, čime se omogućava veći obuhvat učenika aktivnostima karijernog informisanja u srednjim školama.


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.

Pun opis (ovaj opis se nastavlja na kratak opis pa nije potrebno ponavljati navedeno u kratkom opisu)

Opišite ukratko aktivnost/uslugu/alat odgovorajući na sledeća pitanja:


Kratko navedite da li predstavljate aktivnost, novi alat, ili uslugu, sa kojim ciljem je sprovodite, kome je namenjena i koje ishode ova aktivnost/usluga/alat ostvaruje kod navedene ciljne grupe. Polazna osnova za definisanje ishoda može biti okvir Veština upravljanja karijerom koji je deo Predloga Standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja, dostupnog na linku. Ciljeve odnosno ishode Vaše aktivnosti/usluge/alata možete navesti po tezama.


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.


Opišite metode, tehnike, procedure i alate koje koristite. Naznačite da li i na koji način osiguravate kvalitet i pridržavanje etičkim standardima odnosno kako pratite i evaluirate sprovođenje i rezultate Vaše aktivnosti/usluge/alata.


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.


Objasnite ukratko ko pruža navedenu uslugu i sprovodi aktivnosti odnosno osmišljava alat, kao i kakve su njihove kvalifikacije, koja znanja i kompetencije imaju.


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.


Ukratko predstavite ciljnu grupu. Objasnite kako im ova aktivnost/usluga/alat pomaže. Da li ste ispitali njihove potrebe i kako? Na koji način ste informisali ciljnu grupu?


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.


Objasnite na koji način procenjujete efekte ove aktivnosti/usluge na unapređenje veština korisnika. Da li uključujete korisnike u tu vrstu procena. Ukoliko je potrebno, možete i navesti primere ili statistike.


U slučaju da se pojavljuje greška zbog broja znakova kada kopirate tekst iz Word-a, kopirajte tekst prvo u program Notepad (ili drugi program sličan program koji nema formatiranje) i nakon toga koprajte taj isti tekst bez formatiranja u formu.


(nije obavezno, bez ograničenja broja karaktera – ukoliko želite da navedete neke dodatne informacije to možete uraditi ovde. Dodatni opis neće biti predstavljen u finalnim publikacijama; žiriju će biti predstavljeni pre svega kratak opis i pun opis, a biće navedeno da je dostavljen i dodatni opis koji će biti dostavljen ukoliko član žirija želi da se dodatno upozna sa određenim primerom dobre prakse. Stoga vas molimo da u ovom polju ne unosite one informacije koje su od presudnog značaja za vašu informaciju, već da sve značajne informacije navedete u kratkom ili punom opisu.)

Prilozi

Molimo vas da priložite dokaz o sprovođenju opisanih aktivnosti/usluga). To mogu biti materijali, fotografije, dokumenta, izveštaji, evaluacije, produkti aktivnosti ili drugi interesantni materijali koji mogu potkrepiti vaše tvrdnje.

Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

Ukoliko želite možete priložiti ilustraciju (fotografiju, izgled publikacije, produkt radionica, i sl.) primera dobre prakse koji može biti objavljen u publikaciji povodom ovog takmičenja, kao i na sajtu takmičenja.

Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

*Prilikom prilaganja gore navedenih materijala, fotografija i sl. potrebno je voditi računa o poverljivosti podataka o licima, te je potrebno da ukoliko prikazujete fotografije ili lične podatke o pojednicima imate i njihove saglasnosti za korišćenje podataka o njima ili da se kroz način predstavljanja očuva privatnost pojedinaca.

   

Ukoliko želite možete priložiti i prikaz slučaja korišćenja opisane usluge/aktivnosti, tj. opisati korake kroz koje jedna osoba koristi uslugu. U tom slučaju je bitno da su uklonjeni lični podaci korisnika kao i da navedeni svi koraci od samog početka do kraja korišćenja usluge.

Na primer, opis slučaja može sadržati: opis korisnika usluga i njegove/njene inicijalne situacije; opis i analiza slučaja: npr. prvi kontakt sa korisnikom, identifikacija potreba, definisanje ciljeva i načina rada sa njim/njom; opis procesa kroz koji je korisnik prošao koristeći uslugu/aktivnost, uključujući informacije o rezultatima aktivnosti; povezanost sa drugim vrstama usluga na koje je korisnik upućen.