Radionice za pripremu projekata mobilnosti za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih programa Erazmus+

Tokom novembra 2018. godine, Fondacija Tempus će organizovati radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru Opšteg poziva Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu.

Radionice su namenjene predstavnicima državnih i privatnih škola i predškolskih ustanova, srednjih stručnih škola, organizacija civilnog društva, preduzeća i drugih institucija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama, organizacijama, udruženjima, stručnim društvima i ostalim institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionica su:

  • upoznati učesnike sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 13.11.2018. u Novom Sadu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
  • 15.11.2018. u Beogradu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
  • 16.11.2018. u Beogradu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
  • 23.11.2018. u Nišu  u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 

Planirano je da sve radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme.

Radi blagovremene i adekvatne pripreme, u ponedeljak, 12. novembra, biće organizovan vebinar za sve odobrene učesnike radionica. Napominjemo da na samim radionicama neće biti sesije sa opštim informacijama i objašnjenjima o programu i da je prisustvo vebinaru od velike važnosti za učesnike.

Broj učesnika je ograničen na 30 po radionici, tako da će svaka institucija imati po jednog predstavnika. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o tipu institucija, a prednost će imati one koje ne učestvuju u projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.

Prijava za radionice moguća je isključivo putem registracionog formulara i naknadne prijave neće biti uvažene. Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste grupu za škole ukoliko imaju tehničkih problema sa popunjavanjem registracionog formulara.

Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i ručak tokom radionica.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, opcija 3 ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs