Priče sa Erazmus+ projekata – ”Up to date school“

U narednom periodu planiramo da, kroz seriju blog postova, podelimo sa Vama detalje i lična iskustva sa projekata koji su okarakterisani kao primeri dobre prakse. Prvi koji predstavljamo je Erazmus+ projekat mobilnosti OŠ Jovan Sterija Popović pod nazivom Up-to-date School, koji se bavio upotrebom IKT sredstava u nastavi, primenom projektne nastave, kao i upravljanjem ustanovom i inovacijama u oblasti obrazovanja .

U projektu su učestvovali direktor i nastavnici osnovne škole Jovan Sterija Popović sa ciljem unapređenja znanja iz oblasti IKT-a, projektne nastave i upravljanja školom, kao i sa željom da ta znanja prenesu na druge kolege iz njihove i drugih škola.

Pročitajte u nastavku više o stečenim znanjima i iskustvima iz ugla nastavnika koji su učestvovali u Up-to-date School projektu.

  • Ispričajte nam o aktivnostima na vašem projektu.

Tokom rada na projektu pronašli smo tri kursa koji odgovaraju našoj temi, a održavali su se u Madridu, u Španiji, u isto vreme. Na njima smo se upoznali sa velikim brojem IKT alata, važnim principima projektne nastave i savremenim metodama upravljanja ustanovom. Na samom kursu, a i prilikom poseta dvema školama, upoznali smo divne kolege iz drugih zemalja, razmenili iskustva i ostali u kontaktu. Sa nekima od njih planiramo dalju saradnju u okviru drugih projekata. Sve ono što smo naučili tokom mobilnosti, nesebično smo podelili sa kolegama iz naše škole, sa kolegama iz drugih škola na Novom Beogradu, ali i sa kolektivom naše bratske škole u Velikoj Gredi. Projekat je predstavljen direktorima osnovnih škola Novog Beograda i na jednom stručnom skupu.

  • Šta je unapređeno na nivou ustanove i u radu sa učenicima/polaznicima?

Ponosni smo na postignute išode jer je došlo do veće i svrsišodnije upotrebe IKT alata u nastavi, do češće implementacije metode projektne nastave i do motivisanja i masovnijeg učešća kolega u eTwinning projektima radi daljeg profesionalnog usavršavanja i razmene iskustava. I nastavnici i učenici su kreirali elektronske knjige, od kojih su neke imale i audio-zapis, pravili su kvizove i virtuelne izložbe, digitalne lekcije i edukativne igre.

  • Na koji način primenjujete stečena znanja i iskustva u radu svoje ustanove?

S obzirom na to da smo se na kursu prvi put sreli sa radom na platformama za učenje na daljinu, kao i sa velikim brojem onlajn aplikacija korisnih u nastavi, stečena znanja smo veoma dobro iskoristili prilikom organizacije nastave na daljinu tokom pandemije Covid – 19. Naš tim je bio velika podrška kolegama u realizaciji nastave na daljinu.

  • Koja su vaša lična iskustva sa ovog projekta?

Rad na projektu, a posebno u okviru njega i sama mobilnost, su neprocenjivo lično iskustvo. Pored znanja koje smo proširili, unapredili smo timski rad, stekli divna poznanstva, upoznali jedan predivan grad i kulturu Španije i dobili veliku ličnu satisfakciju zbog uspeha projekta koji je visoko ocenjen.

Svoja iskustva su sa nama podelile:

  • Olivera Savić Koljaja, učiteljica
  • Slavica Predolac, nastavnica engleskog jezika