Priče sa Erazmus+ projekata: „To je u redu!“

Nastavljamo sa novim blog postom u serijalu Priče sa Erazmus+ projekata” gde vam prenosimo lična iskustva sa projekata okarakterisanih kao primeri dobre prakse. 

Projekat koji Vam predstavljamo je Erazmus+ partnerstvo između škola u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj. Koordinator projekta je OŠ Anton Skala” iz Beograda. Osnovni cilj projekta „To je u redu!“ je saradnja škola u regionu sa ciljem osposobljavanja ustanova i nastavnika za rad sa decom sa autizmom. 

U nastavku pročitajte svedočenja samih učesnika o rezultatima projekta i stečenim kompetencijama.

  • Ispričajte nam o aktivnostima na vašem projektu? 

Projekat To je u redu (It’s OK)“ realizovan je u periodu od 01.10.2019. do 30.06.2021. godine.  Koordinator projekta, OŠ Anton Skala” iz Beograda, je prva škola na Balkanu koja je 1978. godine uključila decu sa autizmom u obrazovni sistem. Od tada do danas, škola primenjuje naučno priznate metode i koristi alate koji su se pokazali efikasnim u radu sa decom autističkog spektra i modifikuje ih u skladu sa individualnim specifičnostima i potrebama dece. Pored saradnje sa ustanovama iz zemlje, u okviru programa Erazmus+ pružena nam je mogućnost da kroz strateška partnerstva uspostavimo saradnju sa ustanovama iz inostranstva koje imaju istu viziju sa ciljem poboljšanja uslova školovanja i funkcionisanja dece sa autizmom. 

Priče za učenje društvenih veština su alat koji se pokazao veoma uspešnim za poboljšanje svih aspekata socijalne komunikacije i interakcije kod osoba sa autizmom u kojima se i javljaju najveće poteškoće u njihovom svakodnevnom funkcionisanju. Škola je u partnerstvu sa tri organizacije iz Srbije, Hrvatske i Bugarske izradila praktikume koji sadrže 4 teme koje su prepoznate kao područja gde je potrebno obezbediti podršku, ne samo deci već i nastavnicima koji rade sa njima, uz metodološka uputstva za izradu i primenu ovih priča. Partnerske organizacije koje su kroz strateško partnerstvo učestvovale u realizaciji ovog projekta su: Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, Centar za autizam Zagreb i Centar za posebnu obrazovnu podršku Dr Peter Beron“ iz Bugarske. U pronalaženju partnera za ovaj projekat od velikog značaja bila je eTwinning platforma. 

Postavljeni cilj projekta posvećen doprinosu izgradnji, jačanju i stvaranju veština nastavnika koji rade sa decom iz spektra autizma, je realizovan. Nastavnici iz svih partnerskih organizacija i redovnih škola sa kojima sarađuju prošli su kompletnu obuku za izradu i primenu priča za učenje društvenih veština čime su u velikoj meri unapredili digitalne, kao i kompetencije za nastavu i učenje. Kroz različite aktivnosti diseminacije sadržaja (konferencije, seminare, tribine i stručne skupove) sa rezultatima projekta upoznata je stručna i zainteresovana javnost u sve tri države i regionu i omogućeno im je da se putem Metodološkog praktikuma obuče za izradu i primenu priča. 

Tokom projekta izradili smo 5 Praktikuma iz 4 oblasti: zdravlje, dnevne rutine, ponašanje u   školi, kao i Metodološki praktikum. Svi praktikumi su dostupni na tri jezika (srpski, bugarski i hrvatski) i mogu se besplatno, preuzimati na veb sajtu projekta. 

Od izuzetnog značaja je i podatak da je veliki procenat defektologa iz sve tri države pohađao neki vid obuke kroz aktivnosti diseminacije. S obzirom na to da defektolozi pružaju podršku redovnim školama i da je njihova uloga da pored podrške učenicima, pružaju podršku i nastavnicima, oni će kroz svoj rad nastaviti da i dalje obučavaju nastavnike za primenu Praktikuma. 

  • Koja su Vaša lična iskustva sa ovog projekta? 

Od početka realizacije projekta naša škola je uspostavila saradnju sa partnerima iz 10 država, čime je realizovan cilj jačanja kvaliteta nastave, evropske dimenzije u nastavi i doprinosa Evropskom obrazovnom prostoru predviđen Evropskim razvojnim planom ustanove. Pored toga, povećan je broj nastavnika koji primenjuju nove tehnologije u nastavi, a proširili smo saradnju i sa ustanovama iz država partnera. 

Zahvaljujući učešću na projektu To je u redu”, naša škola je prepoznata na svim nivoima kao ustanova koja radi na primeni kvalitetnih strategija u radu sa decom iz autističkog spektra. Uključeni smo u još dva međunarodna projekta, a podneli smo prijavu i na konkursu za 2021/22. godinu. 

  • Ukoliko se mobilnost sprovodila tokom pandemije Kovid-19, navedite nam neka specifična iskustva vezana za to, na koji način je situacija uticala. 

Pojedine projektne aktivnosti su organizovane u skladu sa epidemiološkom situacijom usled pandemije virusa Kovid-19 i propisanih mera. Određeni planirani sastanci, kako na nivou projektnih timova, tako i na transnacionalnom nivou, održani su onlajn, putem platformi kao što su Zum i Skajp. Pored toga, došlo je i do pomeranja datuma njihovog održavanja. 

Iako su se timovi trudili da direktnim učešćem predstave rezultate projekta, u određenim situacijama to nije bilo moguće, tako da su određene aktivnosti u okviru diseminacije realizovane virtuelnim putem. Partnerske organizacije su se maksimalno zalagale da ne naruše kvalitet planiranih aktivnosti, što je, sudeći prema mišljenju anketiranih učesnika, postignuto.  Konzorcijum je funkcionisao na zavidnom nivou tokom trajanja projekta i sve poteškoće rešavao dobrom pripremom i organizacijom, kao i saradnjom.