Priče sa Erazmus+ projekata – “Druga šansa – bolji život”

Nastavljamo sa novim blog postom u serijalu “Priče sa Erazmus+ projekata” gde vam prenosimo lična iskustva sa projekata koji su okarakterisani kao primeri dobre prakse.

Drugi projekat koji Vam predstavljamo je Erazmus+ projekat mobilnosti OŠ Mladost pod nazivom “Druga šansa – bolji život” iz oblasti obrazovanja odraslih koji se bavio unapređenjem IKT sredstava u nastavi, jezičkih i andragoških veština nastavnog osoblja kao i razmenom iskustava sa kolegama iz Turske i prihvatanje novih metoda u oblasti andragogije.

Pročitajte u nastavku više o stečenim znanjima i iskustvima iz ugla nastavnika koji su učestvovali u projektu.

  • Ispričajte nam o aktivnostima na vašem projektu?

Projekat je trajao godinu dana i sproveden je u periodu od jula 2019 do jula 2020. godine.

Partnera smo pronašli preko Education Gateway platforme. U pitanju je ustanova Anatolia Education Center iz Turske, koja ima višegodišnje iskustvo u organizacija projekata, tako da su nam kolege iz Turske pomagale u svim fazama, a saradnju smo nastavili i nakon završetka projekta.

Projekat je u pripremnoj fazi obuhvatao radionice sa zaposlenima i polaznicima, kao i pripremu prezentacija i neophodne dokumentacije.

Glavni deo projekta obuhvatao je job shadowing aktivnosti u ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih u Afjonkarahisaru, u Turskoj. Tokom mobilnosti obilazili smo ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, prisustvovali nastavi, radionicama i održali seriju produktivnih sastanaka sa kolegama u cilju razmene iskustava i unapređenja nastave.

Predstavnici naše škole održali su prezentacije o obrazovnom sistemu u Srbiji, načinu rada kod nas, kao i kulturi našeg naroda.

Završna faza projekta obuhvatala je prezentovanje iskustava kolegama iz škole, kao i prenošenje znanja stečenih tokom mobilnosti koje su kolege nastavile da primenjuju u svome radu.

Održano je i nekoliko radionica sa polaznicima gde su primenjene nove nastavne metode.

Jedna od aktivnosti bila je i upoznavanje kolega iz drugih škola, kao i članova lokalne samouprave.

  • Na koji način primenjujete stečena znanja i iskustva u radu svoje ustanove?

Nastavno osoblje koristi stečeno znanje u radu sa polaznicima kako bi se sprečilo rano napuštanje škola osoba iz socijalno ugroženih porodica i kako bi im se pomoglo da poboljšaju životne uslove.

Sticanje novih znanja omogućilo nam je da ponudimo zanimljiviju i pogodniju nastavu za odrasle polaznike što za cilj ima veće prisustvo nastavi i uspešnije opismenjavanje, kao i poboljšanje socijalnih uslova.

Kroz evaluacije pokazalo se da su polaznici zadovoljni načinom izvođenja nastave.

  • Koja su vaša lična iskustva sa ovog projekta?

Iskustva su i više nego pozitivna. Sticanje novih veština i unapređivanje nastavnih metoda je od velikog značaja za rad svakog nastavnika.
Razmena iskustava sa kolegama iz Turske kao i uvid u njihov način rada pomogli su nam da uočimo šta bismo mogli da promenimo u radu sa našim polaznicima i kako da nastavu približimo njihovim potrebama.