Predstojeće TCA aktivnosti za sektor mladih

Fondacija Tempus poziva zainteresovane pojedince aktivne u oblasti omladinskog rada i neformalnog obrazovanja mladih da se prijave na sledeće TSA događaje.

Konferencija „TOOL FAIR XVITOOL UPyour vision on sustainability” od 21. do 25. novembra 2022. godine u Francuskoj

Konferencija u Marseju će okupiti evropske stručnjake i praktičare u oblasti rada sa mladima radi razmene znanja o inovativnim metodama, dobrim praksama i kreativnim inicijativama u (ne)formalnom obrazovanju.

Događaj će obuhvatiti razgovore, radionice na kojima će učesnici moći da predstave alate koje koriste u radu sa mladima, kao i sesije na kojima će učesnici moći da se upoznaju sa novim pristupima u radu sa mladima, u oblastima kao što su održivost i obrazovanje, održivost i klimatske promene, održivost i jednakost itd.

Učešće se preporučuje omladinskim radnicima, liderima, trenerima i nastavnicima koji su zainteresovani da dele, prenose drugima i prilagođavaju edukativne alate u oblasti neformalnog učenja.

Odabranim učesnicima iz Srbije Fondacija Tempus pokriva 95% troškova puta po principu refundacije, dok organizatori iz Francuske obezbeđuju smeštaj i hranu.

Za više informacija o događaju i prijavu posetite objavu na SALTO Youth platformi.
Za opšte informacije o TSA aktivnostima posetite stranicu na našem sajtu.

Rok za prijavu je 11.9.2022.

Engage in inclusion” od 5. do 9. novembra 2022. godine u Slovačkoj

Osnovni cilj ovog događaja je da pojedincima aktivnim u omladinskom sektoru pruži konkretne i praktične savete koji će im pomoći da uključuju mlade osobe sa teškoćama u razvoju i invaliditetom u aktivnosti mobilnosti.

Učesnici će imati priliku da steknu uvid u to sa kakvim sve individualnim potrebama učesnika sa teškoćama u razvoju i invaliditetom se mogu susresti, da se upoznaju sa različitim fazama aktivnosti kratkoročnih mobilnosti kao i sa mogućnostima finansiranja inkluzivnih aktivnosti koje nude Erazmus+ program za mlade i Evropska inicijativa za solidarnost.

Učešće se preporučuje omladinskim radnicima, projektnim menadžerima i predstavnicima organizacija koji bi želeli da uključe mlade ljude iz osetljivih grupa u aktivnosti mobilnosti.

Odabranim učesnicima iz Srbije Fondacija Tempus pokriva 95% troškova puta po principu refundacije, dok organizatori iz Slovačke obezbeđuju smeštaj i hranu.

Za više informacija o događaju i prijavu posetite objavu na SALTO Youth platformi.

Za opšte informacije o TSA aktivnostima posetite stranicu na našem sajtu.

Rok za prijavu je 21.9.2022.

VAŽNO:

U sektoru mladih, pre prijave za učešće na TCA događajima za oblast mladih preko SALTO Youth portala, neophodno je da pojedinac registruje svoju organizaciju i sebe na pomenutom portalu. Podaci o organizaciji kojoj pojedinac pripada automatski će se pojaviti u svim prijavama za događaje za koje taj pojedinac konkuriše.

Napomene:

Broj mesta na TCA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju engleskog jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs