Predavanje: Kako da pronađem svoju CEEPUS stipendiju?

U cilju bližeg predstavljanja mogućnosti koje nudi Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) studentima i nastavnom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova, imajući u vidu početak aplikacionog ciklusa za 2018/19. godinu, Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija organizuje predavanje ”Kako da pronađem svoju CEEPUS stipendiju?” u prostorijama Informativnog centra na Terazijama br. 39, u utorak, 29. maja od 18 do 19 časova.

Zainteresovani studenti ili članovi nastavnog osoblja na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji koji žele da se bliže informišu o pretraživanju opcija za CEEPUS stipendiranu mobilnost u Albaniji, Austriji, BiH, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj ili Sloveniji, mogu da se prijave do 29. maja u 13 časova putem ovog linka.

Razmena unutar CEEPUS programa prvenstveno se sprovodi unutar mreža, tj. na partnerskim visokoškolskim ustanovama koje su deo mreže u kojoj učestvuje i ustanova zainteresovanog aplikanta, a manji broj mobilnosti se sprovodi i izvan mreža (freemovers); bliže informacije o rokovima i uslovima učešća dostupne su na ovom linku, a pregled koraka u procesu prijavljivanja moguće je videti ovde.