Praksa u Grupi za mlade Fondacije Tempus

Fondacija Tempus pruža priliku mladima da steknu praktično iskustvo sa omladinskom komponentom Programa Erazmus+.

Konkurs se raspisuje za praktikanta za Grupu za mlade koja sprovodi aktivnosti u okviru omladinske komponente Erazmus+ programa.

Rok za konkurisanje je 29. januar, 2018 godine u 23:59 časova.

Detalje o uslovima konkursa, kao i zaduženjima možete pogledati na našoj stranici KONKURSI.