Praksa u Fondaciji Tempus u Grupi za mlade

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao i prakse pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus pruža priliku mladima da steknu praktično iskustvo sa omladinskom komponentom Programa Erazmus+. Konkurs se raspisuje za praktikanta za Grupu za mlade koja sprovodi aktivnosti u okviru omladinske komponente Erazmus+ programa.

Rok za konkurisanje je 29. januar, 2018 godine u 23:59 časova.

 • Predviđen početak prakse je 15. februar, 2018. godine;
 • Predviđeno trajanje prakse je tri meseca, pola radnog vremena;
 • Praksa se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade ali sa pokrivenim troškovima gradskog prevoza;
 • Praktikant će po uspešno okončanoj praksi dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

OPIS ZADUŽENJA I USLOVI ZA KONKURISANJE

Opis zaduženja:

 • Upoznavanje sa delovima Erazmus+ programa namenjenog mladima i omladinskom sektoru u Srbiji;
 • Pružanje podrške Grupi za mlade u projektima koji se realizuju u Srbiji u okviru Erazmus+;
 • Pružanje podrške Grupi za mlade u procesu rada sa korisnicima i aplikantima;
 • Pružanje podrške Grupi za mlade u promociji Erazmus+ programa u oblasti mladih;
 • Učestvovanje u organizaciji obuka koje organizuje Fondacija Tempus u oblasti mladih;
 • Učestvovanje u sprovođenju svakodnevnih administrativnih poslova Grupe za mlade.

Uslovi za konkurisanje:

 • Posedovanje osnovnih MS Ofis veština;
 • Elementarno poznavanje omladinskog rada ili prethodno angažovanje (volontiranje, stažiranje, rad) u organizaciji/instituciji koja se bavi mladima;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Odlično poznavanje srpskog jezika.

NAČIN KONKURISANJA

Svi zainteresovani kandidati treba da se prijave popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE.

Testiranje poznavanja engleskog jezika će se obaviti 01. i 02. februara. Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima je u nedelji od 05. do 10. februara 2018. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ovaj konkurs.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka.

Ukoliko imate dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem elektronske pošte hr@tempus.ac.rs.