Poziv za prijavu na TSA obuku za omladinski sektor: „Moć neformalnog obrazovanja” od 2. do 7. oktobra 2022. godine u Holandiji

Холандска национална агенција за Еразмус+ организује ТСА обуку „Моћ неформалног образовања (The Power of Non Formal Education) од 2. до 7. октобра 2022. године  у месту Егмонд-Бинен, Холандија.

Главна тема обуке биће унапређивање принципа и метода неформалног образовања како би имали већи  утицај на оснаживање младих за активно учешће у друштву.

Учесници ће имати прилику да упознају и испробају различите врсте неформалних образовних метода; да упознају и анализирају Европску стратегију неформалног образовања; да размењују и преиспитују свакодневне праксе у неформалном образовању као и да упознају принципе неформалног образовања у оквиру Еразмус+ програма.

На обуку се позивају омладински радници, омладински лидери, менаџери омладинских пројеката, омладински тренери, ментори и сл.

За више информација и детаља о програму обуке посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на обуци попуњавањем регистрационог формулара на САЛТО платформи. Рок за пријаву је 3. 8. 2022.

Број места је ограничен и приликом избора учесника водиће се рачуна о квалитету попуњене пријаве и усклађености са темом и циљном групом догађаја. Од учесника се очекује да владају енглеским језиком који ће бити радни језик догађаја (најмање на нивоу Б2).

НАПОМЕНА: Обука се организује као TCA активност (Training and Cooperation Activities) у оквиру Еразмус+ програма. Током трајања TCA активности, организатор покрива трошкове смештаја и хране учесника док Фондација Темпус покрива 95% трошкова путовања по принципу рефундације (учесници су, сходно правилима Еразмус+ програма у обавези да са 5% суфинансирају своје учешће).