Poziv za prijavu na TSA obuku za omladinski sektor: „Moć neformalnog obrazovanja” od 2. do 7. oktobra 2022. godine u Holandiji

Holandska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje TSA obuku „Moć neformalnog obrazovanja (The Power of Non Formal Education) od 2. do 7. oktobra 2022. godine  u mestu Egmond-Binen, Holandija.

Glavna tema obuke biće unapređivanje principa i metoda neformalnog obrazovanja kako bi imali veći  uticaj na osnaživanje mladih za aktivno učešće u društvu.

Učesnici će imati priliku da upoznaju i isprobaju različite vrste neformalnih obrazovnih metoda; da upoznaju i analiziraju Evropsku strategiju neformalnog obrazovanja; da razmenjuju i preispituju svakodnevne prakse u neformalnom obrazovanju kao i da upoznaju principe neformalnog obrazovanja u okviru Erazmus+ programa.

Na obuku se pozivaju omladinski radnici, omladinski lideri, menadžeri omladinskih projekata, omladinski treneri, mentori i sl.

Za više informacija i detalja o programu obuke posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na obuci popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Rok za prijavu je 3. 8. 2022.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja. Od učesnika se očekuje da vladaju engleskim jezikom koji će biti radni jezik događaja (najmanje na nivou B2).

NAPOMENA: Obuka se organizuje kao TCA aktivnost (Training and Cooperation Activities) u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja TCA aktivnosti, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).