Prijave za aktivnosti međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) u Poljskoj i Rumuniji

Poljska nacionalna agencija za Erazmus+ program i rumunska nacionalna agencija za Erazmus+ program u narednom periodu organizuju aktivnosti međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) koje su otvorene za učesnike iz Srbije.

U Varšavi u Poljskoj, u periodu od 22. do 26. maja, organizuje se događaj pod nazivom „S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools.

Ovaj događaj je namenjen nastavnicima škola za učenike sa smetnjama u razvoju, koji su zainteresovani za realizaciju Erazmus+ projekata, tj. školskih partnerstava za razmene (ključna aktivnost 2).

Na ovom događaju omogućeno je učešće jednog predstavnika škole iz Srbije. Osnovni preduslov je da učesnik radi u nekoj od pomenutih škola u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da će to biti radni jezik događaja, a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Tokom događaja biće organizovana obuka za planiranje i pisanje Erazmus+ projekata. Učesnici će raditi u timovima na predlogu projekata za koje se dogovore da su prioritetni sa stanovišta njihove ustanove i lokalne zajednice. Od učesnika se očekuje da tokom seminara pripreme nacrt svog projekta i ostvare kontakte sa partnerima iz drugih programskih zemalja.

 

U gradu Kluž-Napoka u Rumuniji, u periodu od 18. do 23. juna organizuje se međunarodni događaj pod nazivom „Connector 5“.

Ovaj događaj povezuje i okuplja nastavnike i trenere iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, zatim stručnog obrazovanja i obuka iz cele Evrope, u svrhu razmene iskustava, diskusije i učenja o inovativnim metodama i primerima dobre prakse u učenju i nastavi. Na događaju se promoviše učenje kroz aktivne metode (na sledećem linku možete videti kratak video sa prethodnog događaja koje se održao 2015. godine).

Connector 5“ se sastoji iz više praktičnih sesija i radionica koje se fokusiraju na učenje i razvoj znanja, veština i kompetencija kod učenika, kao i na testiranje konkretnih metoda. Učesnici biraju i pohađaju jednu od radionica, a moći će i da planiraju svoje buduće aktivnosti i  da dogovore nova evropska partnerstva za projekte.

Na ovom događaju omogućeno je učešće 3 predstavnika iz Srbije. Osnovni preduslov je da učesnici rade u nekoj od škola (osnovne škole, srednje stručne škole i gimnazije) u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da će to biti radni jezik događaja, a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

 

Prilikom izbora učesnika za ove događaje, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus.

Zainteresovani se za ove događaje mogu prijaviti isključivo putem registracionih formulara do 21.04.2019. do 23:59 časova. Registracioni formulari se nalaze u nastavku:

 

 

Motivaciono pismo u okviru registracionih formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, tj. na koji način je organizovan rad sa učenicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor uživo ili putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora. O ishodu prijave će, putem mejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

 

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose rumunska i poljska nacionalna agencija za Erazmus + program.

Ukoliko se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za njegovo učešće.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs