Poziv za prijave na aktivnosti međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) u Belgiji, Nemačkoj, Holandiji i Finskoj

Belgijska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje kontakt seminar „Partnerships for (pre-)primary schools“ u Antverpenu, u periodu od 20. do 23. novembra 2019. godine.

Ovaj događaj je namenjen predstavnicima predškolskih institucija, kao i predstavnicima osnovnih škola koji rade sa uzrastom od 3 do 12 godina i koji su zainteresovani za realizaciju Erazmus+ projekata, konkretnije školskih partnerstava za razmene (ključna aktivnost 2).

Osnovni preduslov je da učesnik radi u nekoj od pomenutih ustanova u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja, a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama tokom seminara.

U toku događaja, učesnici će iz prve ruke imati prilike da se informišu o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa i iskustvima sa realizovanih projekata. Biće u mogućnosti da saznaju šta su elementi dobro napisanog projekta i koji su koraci potrebni za prijavu KA229 projekta. Takođe, upoznaće potencijalne partnere i moći da rade na idejama u oblastima koje su za njih relevantne.

 

Holandska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Guidance to the labour market“ y Hertogenbošu, od 6. do 8. oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj povezuje i okuplja učesnike koji se bave karijernim vođenjem odraslih iz ranjivih grupa, sa fokusom na NET kategoriju, odrasle sa lakim intelektualnim ometenostima i odrasle sa nedostatkom osnovnih veština. Cilj je da se organizacije koje rade sa pomenutim korisnicima dodatno povežu i da se produbi njihova saradnja. Rezultat aktivnosti Guidance to the labour marketbi trebalo da bude kvalitetna prijava za Erazmus+ projekat.

Osnovni preduslov za učešće je rad sa navedenim ciljnim grupama u Srbiji, kao i da učesnici govore engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se od njih očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

 

Nemačka nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Creative arts as a path to inclusion“ u Dizeldorfu, od 10. do 13. oktobra 2019. godine.

U toku događaja, učesnici će imati mogućnost da diskutuju o upotrebi kreativnih umetnosti u svojoj školi u okviru međunarodnih eTwinning i KA229 projekata, sa ciljem da se podstakne inkluzija i razviju projektne ideje za prijave u okviru poziva za 2020. godinu. Fokus aktivnosti će biti na umrežavanju, stvaranju partnerstava i razvijanju projektnih ideja na teme povezane sa upotrebom kreativnih umetnosti u svrhu inkluzije.

Na događaju je omogućeno prisustvo nastavnog i nenastavnog osoblja iz osnovnih i srednjih škola iz Srbije. Neophodno je da učesnici pre početka konferencije imaju profil na eTwinning platformi, jer će se informacije i materijali deliti putem TwinSpace-a, ali i zato što je ovo odlična platforma za nastavak planiranja KA229 projekata, koje bi trebalo da započne na seminaru.

Osnovni preduslov je da učesnik radi u osnovnoj ili srednjoj školi u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik aktivnosti, a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

 

Finska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Project Incubator – The future of VET“ y Helsinkiju, od 11. do 13. novembra 2019. godine.

Projektni inkubator (project incubator) predstavlja novi način organizovanja tradicionalnih kontakt seminara, koji se dodatno fokusira na razradu sadržaja i forme potencijalne saradnje među partnerima. U toku događaja će se koristiti metode kokreacije, eksperimentisanja, kao i komentarisanje projekata i ideja od strane učesnika (peer review). Ova aktivnost je prilika za stvaranje novih partnerstava i projektnih ideja, jer će okupiti predstavnike VET institucija iz različitih evropskih zemalja.

Ovom događaju može da prisustvuje nastavno i nenastavno osoblje iz srednjih stručnih škola, kao i predstavnici drugih VET institucija. Osnovni preduslov je da učesnik radi u nekoj od pomenutih ustanova u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja , a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

 

Prilikom izbora učesnika za sve gore navedene događaje, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus.

Zainteresovani se za ove događaje mogu prijaviti isključivo putem registracionih formulara do nedelje 09.06.2019. do 23:59 časova (ponoć):

 

 

Motivaciono pismo u okviru registracionih formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, tj. na koji način je organizovan rad sa decom, učenicima ili polaznicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.


Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova
, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose nacionalne agencije za Erazmus + program koje organizuju aktivnost.

 

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs