Poziv za predaju prijava za projekte za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA3: Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je objavila poziv za predaju projekata u okviru Ključne aktivnosti 3: Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka za 2019. godinu. Za ovu vrstu projekata prijave se podnose Izvršnoj agenciji u Briselu.

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije „Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka“ od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, korisnici iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama.

Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 31. januara do 12 časova (podne).

Cilj poziva je podrška projektima za stvaranje transnacionalnih i nacionalnih mreža i partnerstava pružalaca početnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuka. Posebna pažnja će biti posvećena analiziranju, promovisanju i sprovođenju evropskih javnih politika u oblasti  stručnog obrazovanja i obuka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ovi projekti su namenjeni unapređenju kvaliteta i učinkovitosti stručnog obrazovanja i obuka, jačanju njihovog uticaja i važnosti za polaznike i poslodavce i izgradnji prekogranične saradnje.

Takođe, projekti koji će se finansirati u okviru ovog poziva bi trebalo da podstiču komunikaciju, diseminaciju i promociju javnih politika u oblasti stručnog obrazovanja i obuka na evropskom i nacionalnom nivou, kao i razmenu znanja i iskustava u sprovođenju javnih politika.


Projektni predlozi se mogu podneti u okviru sledeće dve kategorije
:

 Lot 1: Nacionalne, regionalne ili sektorske organizacije u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Projekti u okviru lota 1 podržavaju uspostavljanje ili jačanje mreža i partnerstava pružalaca stručnog obrazovanja i obuka na nacionalnom, regionalnom ili sektorskom nivou.

Partnerstvo čine minimum dve nacionalne, regionalne ili sektorske mreže ili udruženja iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka, iz barem dve programske zemlje, od kojih barem jedna mora biti država članica Evropske unije.

Lot 2: Evropske krovne organizacije pružalaca stručnog obrazovanja i obuka

Projekti u okviru lota 2 podržavaju saradnju među evropskim krovnim organizacijama pružaocima stručnog obrazovanja i obuka sa ciljem analiziranja javnih politika na evropskom nivou. Evropske krovne organizacije će imati ključnu ulogu u podizanju svesti i sprovođenju evropskih javnih politika u oblasti stručnog obrazovanja i obuka putem nacionalnih, regionalnih i sektorskih organizacija u toj oblasti.

Partnerstvo čine minimum dve evropske krovne organizacije u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, od kojih svaka mora imati članove u barem pet programskih zemalja, od kojih barem jedna mora biti država članica Evropske unije.

Jedna od ovih organizacija bi imala ulogu koordinatora, koji prijavljuje projekat ispred svih partnera Izvršnoj agenciji u Briselu.

Ukupni budžet namenjen za sufinansiranje projekata iznosi najviše šest miliona evra, sa indikativnom raspodelom na četiri miliona za Lot 1 i dva miliona za Lot 2. Maksimalna stopa sufinansiranja EU-a iznosi 80%.

Iznos pojedinačnog granta u okviru Lota 1 iznosi između 300.000 i 500.000 evra, a u okviru Lota 2 između 600.000 i 800.000 evra.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći na sajtu Izvršne agencije.