Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2018. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2018. godinu.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, i posebne programske i budžetska linije namenjene podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije mogu da direktno podnose predloge projekata, kao i da budu partneri drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana.

Konkursna dokumentacija za poziv je dostupna na ovom linku. Korišćenjem tabova (Call notice, Guidelines, How to apply, Eforms, Annexes) možete pronaći više informacija o pozivu, kao i svu neophodnu dokumentaciju.

U 2018. je otvoren jedan rok za predaju ovih projekata. Rok za predaju projekata za 2018. godinu je 8. mart do 12 časova (podne).

 Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2018. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi na stranama 170-186.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.