Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2018. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Извршна агенција Европске комисије (EACEA) је објавила позив за предају пројеката у оквиру КА2 Изградња капацитета у области рада са младима – Омладински прозор за Западни Балкан за 2018. годину.

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на партнерствима између различитих врста актера активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као у другим секторима – у програмским и партнерским земљама. Актери из Србије су до сада били најуспешнији корисници средстава намењених овим пројектима на Балкану (више информација можете пронаћи овде).

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, и посебне програмске и буџетска линије намењене подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан, актери из Србије могу да директно подносе предлоге пројеката, као и да буду партнери другим учесницима са Западног Балкана.

Конкурсна документација за позив је доступна на овом линку. Коришћењем табова (Call notice, Guidelines, How to apply, Eforms, Annexes) можете пронаћи више информација о позиву, као и сву неопходну документацију.

У 2018. је отворен један рок за предају ових пројеката. Рок за предају пројеката за 2018. годину је 8. март до 12 часова (подне).

 Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у Еразмус+ Програмском водичу за 2018. годину. Део који се односи на могућност директног подношења пројеката актера из Србије се налази на странама 170-186.

Подсећамо да је регистрација PIC броја обавезна за све партнере на пројекту.