Poziv za onlajn akreditovani seminar: „Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave”

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje seminar „Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave” u onlajn formatu putem pet video-konferencija/vebinara u periodu od 9. do 23. maja 2023. godine na platformi MS Teams prema programu koji možete da pogledate na ovom linku.

Ovaj seminar registrovan je pod brojem 653 u Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 10 bodova stručnog usavršavanja.

Seminar ima za cilj da unapredi veštine i znanja vaspitača i nastavnika u oblasti digitalnih tehnologija i projektne nastave i, na taj način, doprinese unapređenju kvaliteta nastavnog procesa u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Učesnici će biti osposobljeni da koriste mogućnosti Evropske platforme za školsko obrazovanje i ugrađene alate na eTwinning delu ove platforme, kao i da pokreću virtuelne projekte. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama koji su registrovani i validirani na platformi, ali nemaju iskustva u radu na eTwinning-u.

Osim navedenog, u procesu selekcije vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj i zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova i vremenu prijavljivanja.

Izrada zadataka koji su navedeni u programu predstavlja uslov za dobijanje sertifikata o pohađanom seminaru.

Učešće na seminaru je besplatno.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 19. april 2023. godine, do 23:59 časova. 

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem imejla na adresu navedenu u prijavi.

Za dodatne informacije možete da se obratite eTwinning nacionalnom timu za podršku na etwinning@tempus.ac.rs