Poziv za konferenciju „Guidance to the labour market“ u Holandiji

Holandska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Guidance to the labour market“ y Hertogenbošu, od 6. do 8. oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj povezuje i okuplja učesnike koji se bave karijernim vođenjem odraslih iz ranjivih grupa, sa fokusom na NET kategoriju, odrasle sa lakim intelektualnim ometenostima i odrasle sa nedostatkom osnovnih veština. Cilj je da se organizacije koje rade sa pomenutim korisnicima dodatno povežu i da se produbi njihova saradnja. Rezultat aktivnosti Guidance to the labour market“ bi trebalo da bude kvalitetna prijava za Erazmus+ projekat.

Osnovni preduslov za učešće je rad sa navedenim ciljnim grupama u Srbiji, kao i da učesnici govore engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se od njih očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do četvrtka 13.06.2019. do 23:59 časova. 

Motivaciono pismo u okviru registracionog formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, tj. na koji način je organizovan rad sa polaznicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.


Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova
koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose nacionalne agencije za Erazmus + program koje organizuju aktivnost.

 

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs