Poziv za konferenciju „Enhancing Digital Competences in Education and Training“ u Estoniji

Estonska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Enhancing Digital Competences in Education and Training“ y Talinu, od 4. do 7. septembra 2019. godine.

Ovaj događaj namenjen je učesnicima koji su aktivni u oblasti obrazovanja odraslih, zaposleni u školama za osnovno obrazovanje odraslih, centrima za obrazovanje odraslih, institucijama koje pružaju usluge profesionalnog usavršavanja nastavnicima, zatim institucijama koje sprovode istraživanja u oblasti obrazovanja odraslih, kao i u drugim organizacijama koje rade u ovom sektoru, a zainteresovane su za temu seminara i žele da realizuju projekte strateških partnerstava u okviru programa Erazmus+.

Rezultat aktivnosti „Enhancing Digital Competences in Education and Training“ bi trebalo da bude kvalitetna prijava za Erazmus+ projekat.

Osnovni preduslovi su da učesnik radi u nekoj od pomenutih ustanova u Srbiji i govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do nedelje 23.06.2019. do 23:59 časova.

Motivaciono pismo u okviru registracionog formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, tj. na koji način je organizovan rad sa polaznicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose nacionalne agencije za Erazmus + program koje organizuju aktivnost.

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: adult-education@tempus.ac.rs