Poziv za učešće u eTwinning seminaru u Italiji

eTwinning nacionalni tim za podršku Italije organizuje eTwinning seminar namenjen nastavnicima zaposlenim u srednjim stručnim školama, pod nazivom „Wine and food tourism”  u periodu od 4. do 6. oktobra 2022. godine, u Albi (Alba (CN) Piemonte). Na ovom seminaru omogućeno je učešće 2 nastavnika iz Republike Srbije.

eTwinning nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće. 

Zainteresovani kandidati treba da ispune sledeće uslove za prijavljivanje

  • da su zaposleni u srednjoj stručnoj školi u Republici Srbiji (prednost imaju kandidati koji rade u poljoprivredno – prehrambenim i ugostiteljsko – turističkim školama);
  • da su registrovani na eTwinning portalu; 
  • da dobro govore engleski jezik. 

Prilikom odabira učesnika, prednost će se dati kandidatma koji su početnici na eTwinning-u, kao i kandidatima koji do sada nisu učestvovali na eTwinning seminarima i radionicama u inostranstvu. 

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor, na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem platforme Teams

Konačnu odluku o odabiru učesnika eTwinning nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Za prijavljivanje za ovaj događaj potrebno je da popunite registracioni formular.

Rok za prijavu je 31. avgust 2021. godine, 23:59 časova.

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor. 

Po povratku sa seminara, učesnik ima obavezu da u školi u kojoj radi pokrene jedan eTwinning projekat i predstavi iskusta sa seminara, najkasnije do kraja 2022. godine. 

Dokaz o prezentaciji, u  vidu fotografije sa predavanja i prezentacije, učesnik treba da dostavi na imejl adresu etwinning@tempus.ac.rs 

Napomene: 

Odabranim kandidatima biće obezbeđeno: 

  • učešće na seminaru,
  • prevoz na relaciji Beograd – Alba– Beograd,
  • smeštaj u hotelu i obroci.

eTwinning  nacionalni tim za podršku će odabranim kandidatima za putovanje isplatiti dnevnice u skladu sa važećim pravilikom Fondacije Tempus o načinu obračuna i isplate putnih troškova trećim licima u zemlji i inostranstvu. 

Od učesnika seminara se očekuje da sa sobom na seminar ponese svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj s kojim može pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara. 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji putem telefona i e-pošte: 

011/3342 430 

etwinning@tempus.ac.rs