Finska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje TCA seminar „Moć neformalnog učenja u obrazovanju odraslih” od 29.1. do 3.2.2023. godine u mestu Pudasjarvi u Finskoj.

Cilj ovog seminara je da promoviše komplementarnost između formalnog i neformalnog obrazovnog sektora, te da unapredi uticaj obrazovnih procesa korišćenjem principa i pristupa neformalnog obrazovanja, kao i da stvori prostor za osnaživanje pojedinaca koji se bave obrazovanjem odraslih.

Na TSA događaju će se:

  • Promovisati međusektorska saradnja u obrazovanju.
  • Istraživati zajednički elementi u formalnom i neformalnom obrazovanju.
  • Učesnici će se upoznati sa različitim obrazovnim aktivnostima i promišljati o njima.
  • Baviće se pristupima prevazilaženja pasivnosti učenika kroz podsticanje radoznalosti i motivacije za učenje u različitim obrazovnim okruženjima.
  • Preispitivati svakodnevne obrazovne prakse.

Seminar je namenjen isključivo nastavnicima i pojedincima aktivnim u obrazovanju odraslih.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou dovoljnom za praćenje i aktivno učestvovanje na radionicama.

Za više informacija i detalje o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na seminaru popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Prethodno je neophodno kreirati nalog.  Rok za prijavu je 10. decembar 2022.

Odabranim učesnicima iz Srbije Fondacija Tempus pokriva 95% troškova puta po principu refundacije, dok organizatori iz Finske obezbeđuju smeštaj i hranu.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs