Poziv na trening za trenere „From Knowing to Being – ETS Competence Model for Trainers Working at International Level“ u Austriji

Национална агенција за Еразмус+ програм из Аустрије у сарадњи са SALTO ресурсним центром за тренинг и сарадњу, а уз подршку Националне агенције за Еразмус+ програм из Немачке, од 10. до 16. септембра у Исперталу, Аустрија организоваће тренинг за тренере под називом From Knowing to Being – ETS Competence Model for Trainers Working at International Level.

Тренинг је посвећен употреби и примени ЕТS модела компетенција омладинских радника на међународном нивоу, са посебним фокусом на ставовима, вредностима и унутрашњој спремности.

Тренинг је намењен тренерима и едукаторима који активно раде на развоју омладинских радника, тренера и едукатора у области младих.

Циљеви тренинга:

  • Упознавање са детаљима ЕТS модела компетенција омладинских радника који раде на међународном нивоу;
  • експериментисање и тестирање употребе модела компетенција у развоју тренинга/курикулума фокусирањем на основне димензије које се огледају у ставовима, вредностима и унутрашњој спремности;
  • промишљање о приступу који је заснован на потребама младих у међународном омладинском раду;
  • идентификовање примене исхода учења у свакодневном раду са младима;
  • истраживање разумевања онога шта формира компетенције тренерa и едукатора.

Број учесника из Србије је ограничен.

Учесници би требало да буду искусни тренери и едукатори који су активни у имплементацији тренинга на међународном нивоу, спремни да промишљају о процесу учења и који добро познају енглески језик.

Фондација Темпус покрива 95% трошкова учешћа и сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТЦА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за његово учешће.

Пријаву за тренинг можете извршити попуњавањем формулара на овом ЛИНКУРок за пријаве је 27. мај.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.