Poziv na trening za trenere „From Knowing to Being – ETS Competence Model for Trainers Working at International Level“ u Austriji

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Austrije u saradnji sa SALTO resursnim centrom za trening i saradnju, a uz podršku Nacionalne agencije za Erazmus+ program iz Nemačke, od 10. do 16. septembra u Ispertalu, Austrija organizovaće trening za trenere pod nazivom From Knowing to Being – ETS Competence Model for Trainers Working at International Level.

Trening je posvećen upotrebi i primeni ETS modela kompetencija omladinskih radnika na međunarodnom nivou, sa posebnim fokusom na stavovima, vrednostima i unutrašnjoj spremnosti.

Trening je namenjen trenerima i edukatorima koji aktivno rade na razvoju omladinskih radnika, trenera i edukatora u oblasti mladih.

Ciljevi treninga:

  • Upoznavanje sa detaljima ETS modela kompetencija omladinskih radnika koji rade na međunarodnom nivou;
  • eksperimentisanje i testiranje upotrebe modela kompetencija u razvoju treninga/kurikuluma fokusiranjem na osnovne dimenzije koje se ogledaju u stavovima, vrednostima i unutrašnjoj spremnosti;
  • promišljanje o pristupu koji je zasnovan na potrebama mladih u međunarodnom omladinskom radu;
  • identifikovanje primene ishoda učenja u svakodnevnom radu sa mladima;
  • istraživanje razumevanja onoga šta formira kompetencije trenera i edukatora.

Broj učesnika iz Srbije je ograničen.

Učesnici bi trebalo da budu iskusni treneri i edukatori koji su aktivni u implementaciji treninga na međunarodnom nivou, spremni da promišljaju o procesu učenja i koji dobro poznaju engleski jezik.

Fondacija Tempus pokriva 95% troškova učešća i shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za njegovo učešće.

Prijavu za trening možete izvršiti popunjavanjem formulara na ovom LINKURok za prijave je 27. maj.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.