Poziv na konferenciju „The engaged university. Linking the global and the local” u Sloveniji

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Slovenije CMEPIUS i Academic Cooperation Association organizuju konferenciju ”The engaged university. Linking the global and the local” na Bledu (Slovenija) 17-18. oktobra 2019.

Konferencija je posvećena internacionalizaciji univerziteta i njihovom umrežavanju na lokalnom i globalnom nivou. Konferencija ima za cilj da podstakne univerzitete da se uključe u zajednicu kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, kompanijama, nevladinim organizacijama i sl.

Pored internacionalizacije, konferencija će se baviti i sledećim temama važnim za univerzitete i zajednicu:

  • Društvena odgovornost
  • Socijalno uključivanje, aktivno građanstvo i iskustveno obrazovanje u oblasti društvenog rada (‘service learning’)
  • Inovacije i transfer znanja
  • Različitosti i inkluzija
  • Etika i vrednosti

Konferencija je namenjena predstavnicima visokoškolskih ustanova, državne uprave ili međunarodnih organizacija kao i drugim zainteresovanim stranama iz akademskog sektora.

Broj učesnika iz Srbije je  ograničen. 

Osnovni preduslov je da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji. Prednost imaju zaposleni u kancelarijama za međunarodnu saradnju, prorektori/prodekani za međunarodnu saradnju, kao i zaposleni koji se bave 3. misijom univerziteta. Od učesnika se očekuje da govore engleski jezik, jer će to biti radni jezik događaja, kao i da aktivno učestvuju u konferenciji.

Važna napomena: Fondacija Tempus pokriva 95% troškova učešća i shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće.

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za njegovo učešće.

Zainteresovani se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do srede 19. juna 2019. do 15:59 časova.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave. Sa tim kandidatima biće obavljen i razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a u periodu 24-28. jun 2019.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.