Poziv na Erazmus+ radionicu za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih

Fondacija Tempus 30. juna 2022. godine organizuje uživo celodnevnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje KA2 projekata Partnerstava za saradnju u oblasti mladih u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Od 2022. godine su za ovu vrstu projekata znatno uvećana sredstva u Republici Srbiji.

Ova vrsta Erazmus+ projekata omogućava saradnju Srbije i drugih zemalja sa ciljem sticanja iskustava u međunarodnoj saradnji, jačanja kapaciteta i kreiranja visokokvalitetnih proizvoda intelektualnog rada. U zavisnosti od ciljeva projekta, uključenih organizacija, očekivanog uticaja i drugih elemenata, partnerstva za saradnju mogu da budu različite veličine i obima. U skladu s time, radionicom će biti obuhvaćena i Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220 projekti) i Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210 projekti). Više informacija o ovim tipovima projekata na ovom linku.

Polaznici KA2 radionice će uživo moći da:

  • razlikuju mogućnosti i tipove projekata u okviru omladinske komponente novog Programa Erazmus+ EU za 2022. godinu;
  • upoznaju se sa sličnostima i razlikama Partnerstva za saradnju u oblasti mladih i Malih partnerstva u oblasti mladih;
  • upoznaju sa procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 projekata Partnerstva za saradnju u oblasti mladih;
  • primene pravila pisanja budžeta u okviru KA2 projekata Partnerstva za saradnju u oblasti mladih;
  • razrade svoje projektne ideje u okviru KA2 projekata Partnerstva za saradnju u oblasti mladih;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu razrade projektnih ideja.

Radionica će biti održana u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave  popunjavanjem formulara na ovom linku.  Rok za prijavu je 21. jun 2022. godine do 23.59. U registracionom formularu treba da priložite i sažet nacrt projektne ideje.

Radionica je prvenstveno namenjena osobama koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija sa konkretnim KA2 projektnim idejama za partnerstva za saradnju u oblasti mladih i  predstavnici organizacija i institucija koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima, ali će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. Samo odabrani učesnici i učesnici na listi rezervi će dobiti poziv za učešće.

Napominjemo da se od svih učesnika očekuje prisustvo sve vreme.

Broj učesnika radionica je ograničen. Učešće je besplatno.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i posluženje tokom radionica.

Za sve dodatne informacije obratite se Grupi za mlade Fondacije Tempus telefonom na broj 011 33 42 430 (opcija  5) ili mejlom na adresu youth@tempus.ac.rs.