Poziv na akreditovane eTwinning seminare u Beogradu

Fondacija Tempus tokom oktobra i novembra organizuje besplatne akreditovane seminare za eTwinning. Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” će se održati 10. oktobra 2017, a ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” 10. novembra 2017. godine u Beogradu.

Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” je akreditovan za školsku 2016/2017 i 2017/2018 godinu, pod rednim brojem 373 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Seminar ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” je akreditovan za školsku 2016/2017 i 2017/2018 godinu, pod rednim brojem 393 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je unapređenje kvaliteta postojećih eTwinning projekata u cilju boljeg korišćenja IKTa u nastavi, kao i jačanje digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju biti registrovani i aktivni članovi eTwinning portala.

  1. Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci će se održati 10. oktobra 2017. godine u prostorijama Fondacije Tempus, Ruže Jovanović 27a, Beograd, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formularaRok za prijavu je 02. oktobar do 23:59 časova.
  2. Seminar ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” će se održati 10. novembra 2017. godine u prostorijama Fondacije Tempus, Ruže Jovanović 27a, Beograd, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formularaRok za prijavu je 02. novembar do 23:59 časova.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova. O statusu vaše prijave ćete biti obavešteni nakon isteka roka za prijavu.

Napomena: potrebno je da na seminar ponesete svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj sa kojim možete pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara. Za seminar se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove puta. Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.