Otvoren poziv za CEEPUS razmene unutar mreža za 2020/21. godinu

Nakon puštanja u rad CEEPUS institucionalnih mreža za 2020/21.godinu, omogućeno je i prijavljivanje studenata  i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova za mobilnost na partnerskim institucijama u okviru mreža. Prvi poziv za mrežne mobilnosti trajaće do 15. juna, nakon čega se očekuje da će, u skladu sa uobičajenom praksom, zaključno sa 31. oktobrom trajati sledeći konkursni rok, takođe za boravke unutar mreža.

Informacije u vezi sa mogućim produžavanjem ili izmenama rokova u pojedinim zemljama, u zavisnosti od epidemiološke situacije, biće bliže navedene na CEEPUS platformi. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, preko CEEPUS platforme, a način apliciranja bliže je opisan na sajtu Fondacije Tempus.

Usled međunarodne epidemiološke situacije koja se odrazila na rad visokoškolskih ustanova koje učestvuju u CEEPUS programu, kandidati će morati da kontaktiraju Nacionalnu CEEPUS kancelariju zemlje za koju bi želeli da se prijave za mobilnost, kako bi dobili što preciznije informacije u vezi sa očekivanim početkom akademskih aktivnosti za narednu akademsku godinu, budući da će one biti drugačije organizovane na nivou pojedinačnih CEEPUS zemalja u zavisnosti od prilika na njihovoj teritoriji. Kontakti svih Nacionalnih CEEPUS kancelarija dostupni su na zvaničnoj stranici CEEPUS programa.

Pretraživanje mreža i elektronsko prijavljivanje

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) ima za cilj da omogući akademsku razmenu studenata i nastavnog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz zemalja srednje i jugoistočne Evrope – Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske i Severne Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije, kao i Republike Srbije. Boravci kandidata se realizuju na partnerskim ustanovama koje su deo CEEPUS mreže u kojoj učestvuje i ustanova kandidata (studenta/člana nastavnog osoblja) koji se prijavljuje za mobilnost.

Razmene u okviru CEEPUS programa se prvenstveno realizuju u okviru mreža tj. partnerstava koje formiraju visokoškolske institucije iz zemalja učesnica programa. Zainteresovani kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža, čiji se spisak nalazi na CEEPUS platformi, na stranici Networks, izborom akademske godine 2020/21.

Mreže se pretražuju prema zemlji i visokoškolskoj instituciji koja učestvuje u programu, a na osnovu samog naziva mreže može se zaključiti kojom oblašću istraživanja se mreža bavi. Klikom na svaku mrežu ostvaruje se uvid u sve institucije koje učestvuju u toj mreži i na taj način kandidat utvrđuje da li se institucija porekla i željena institucija-domaćin nalaze u okviru iste mreže i samim tim da li je razmena unutar te mreže moguća. Kako bi se podnela prijava, neophodno je da se kandidat registruje na CEEPUS platformi (ukoliko već ne poseduje nalog) i da nakon odlaska na polje Manage my mobility prati dalje korake i instrukcije koje sistem sugeriše.

 

Mogućnosti za kandidate

U zavisnosti od toga kom tipu pripadaju, studentima su na raspolaganju različite vrste mobilnosti. Studenti mogu da se prijave u okviru neke od sledećih kategorija:

1. Student – studentski boravci (3 meseca ili duže, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti);

2. Short-term student – kratkoročni studijski boravci (npr. istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu dužine do 3 meseca);

3. Short-term excursion – kraće ekskurzije (npr. letnje ili zimske škole do 6 dana, koju može organizovati neka partnerska ustanova u okviru mreže).

U motivacionom delu potrebno je bliže objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se kandidat prijavljuje. Nastavno osoblje uvek aplicira u okviru kategorije predavač (Teacher), bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima u trajanju od minimalnih 5 dana ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Formalni preduslov za prijavljivanje u okviru ove kategorije jeste i realizacija najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave.

Kako svaka država-članica stipendira dolazne kandidate i iznosi i obuhvat stipendije variraju od zemlje do zemlje, kandidatima se savetuje da se na stranicama pojedinačnih zemalja na CEEPUS portalu informišu o različitim aspektima obuhvata stipendije pre podnošenja aplikacije. Više pojedinosti o samom CEEPUS programu, načinu i toku prijave kao i ostale bitne informacije možete pronaći u našoj brošuri (stranice 16-20), na CEEPUS odeljku sajta Fondacije Tempus, koja vrši ulogu nacionalne CEEPUS kancelarije u Srbiji, ili konsultovati glavni portal programa www.CEEPUS.info, naročito odeljak često postavljanih pitanja (FAQ).