Drugi konkursni rok za podnošenje projektnih prijava u oblasti mladih

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) je krajem 2018. godine objavila Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2019. godinu u kome se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Organizacije i institucije aktivne u oblasti mladih od ove godine mogu podnositi prijave u tri roka, od kojih je prvi sledeći 30. aprila do 12 časova. Takođe, po prvi put počevši od 2019. godine, organizacije sa teritorije Republike Srbije mogu podnositi prijave za KA3 projekte dijaloga mladih sa ciljem promocije aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka.

U konkursnom roku za 2019. godinu, Republika Srbija učestvuje kao punopravna članica Erazmus+ programa i samim tim, organizacije i institucije iz Srbije od februarskog konkursnog roka po prvi put mogu punopravno da učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2019. godinu.

Online formularima za podnošenje projektnih prijava možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.