Подршка унапређењу наставе кроз пројекте размене и сарадње, професионално усавршавање путем акредитованих семинара, тематских конференција и издавање публикација у области образовања

Фондација Темпус организује велики број активности којима пружа подршку унапређењу наставе. Запосленима у образовним институцијама су на располагању многобројне могућности за лично усавршавање, развијање компетенција, размену идеја итд.

Пројекти размене и сарадње

Запослени у образовним институцијама у Србији могу да учествују у пројектима размене и сарадње кроз програме Еразмус+ и ЦЕЕПУС. Ови програми им омогућавају да одлазе на краткотрајне размене у образовне институције у Европској унији, уз извесна ограничења када је у питању ЦЕЕПУС програм, који размене ограничава на запослене на високошколским установама.

Акредитовани семинари

Фондација Темпус организује бесплатне семинаре за наставнике, стручне сараднике и васпитаче у школама и предшколским установама, са циљем њиховог професионалног усавршавања у разним областима. Неки од ових семинара су акредитовани код Завода за унапређење образовања и васпитања.

Тематске конференције

Током године, Фондација Темпус организује више тематских конференција посвећених актуелним образовним темама као што су: каријерно вођење и саветовање, функционално образовање одраслих и развојне путање, пројектно оријентисана настава, укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа, Развој вештина наставника и тренера у области образовања одраслих кроз сарадњу итд.

Издавање публикација у области образовања

Фондација Темпус редовно издаје разне публикације, првенствено посвећене Еразмус+ програму и његовим деловима, као што су: Могућност за учешће у Еразмус+ програму, Стипендије, Водич кроз eTwinning итд, а могу се пронаћи на веб страници www.erasmuplus.rs

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи. Мрежу чини 42 националне јединица са седиштем у 38 земаља које учествују у ЕУ програму Еразмус+ (земље чланице Европске уније, Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Македонија, Норвешка, Турска и Србија). Путем Eurydice мреже прикупљају се подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе.

Фондација Темпус је контакт тачка Eurydice мреже и преводи њихове стручне публикације на српски језик.