Počinje prijavljivanje za razmene unutar CEEPUS mreža

Fondacija Tempus obaveštava da do 15. juna traje prijavljivanje za CEEPUS mrežne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova za boravke tokom zimskog semestra akademske 2018/19. godine, nakon čega će se zaključno sa 31. oktobrom nastaviti sa apliciranjem za akademske boravke tokom letnjeg semestra 2018/19. godine.

Razmene se sprovode na partnerskim visokoškolskim ustanovama koje su deo CEEPUS mreže u kojoj učestvuje i ustanova studenta/člana nastavnog osoblja koji se prijavljuje na stipendirani boravak.

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) omogućava mobilnost studenata i nastavnog osoblja u državama srednje i jugoistočne Evrope, među koje se ubrajaju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Studenti mogu da se prijave u okviru neke od sledećih kategorija:

  • studentski boravci (3 meseca ili duže, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti),
  • kratkoročni studijski boravci (npr. istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu dužine do 3 meseca), kao i za
  • kraću ekskurziju (npr. letnje škole u trajanju do 6 dana).

U motivacionom delu potrebno je bliže objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se kandidat prijavio.

S druge strane, nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije predavač (Teacher), bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima na letnjim školama u trajanju od nekoliko dana ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Formalni preduslov za prijavljivanje u okviru ove kategorije jeste i realizacija najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave.

Sve prijave za razmenu se podnose isključivo elektronskim putem na CEEPUS sajtu. S obzirom da svaka država-članica stipendira dolazne kandidate, kao i da iznosi i obuhvat stipendije variraju od zemlje do zemlje, aplikantima se savetuje da se na stranicama pojedinačnih zemalja na CEEPUS portalu informišu pre podnošenja aplikacije.

Zainteresovani kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža. Spisak mreža u kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz Srbije se može pregledati i pretražiti na stranici Networks izborom akademske godine 2018/19. Mreže se pretražuju prema visokoškolskoj instituciji koja učestvuje u programu, a na osnovu samog naziva mreže može se  zaključiti kojom oblašću istraživanja se mreža bavi.

 

Za više pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući uslove i dodatne informacije o prijavi, možete pogledati našu brošuru (strane 14-18. posvećene su CEEPUS programu), CEEPUS odeljak na našem sajtu ili konsultovati glavni portal programa www.ceepus.info,  naročito odeljak često postavljanih pitanja (FAQ).