Počinje prijavljivanje za CEEPUS freemover razmene

Pored aktuelne mogućnosti apliciranja za razmene kroz CEEPUS mreže za letnji semestar, u periodu od 1. jula do 30. novembra studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova koje nisu deo neke CEEPUS mreže mogu se prijaviti kao freemoveri za razmenu na visokoškolskoj ustanovi u nekoj od CEEPUS država-članica u akademskoj 2018/19. godini.

Kandidati samostalno istražuju i utvrđuju svoje mogućnosti za razmenu na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža i utvrđuju da li se mogu prijaviti kao freemoveri ili kao kandidati unutar mreža. Mreže se pretražuju prema visokoškolskoj instituciji i odgovarajućoj akademskoj godini, a na osnovu samog naziva mreže može se pretpostaviti u kojoj (naučnoj) oblasti se ona sprovodi. Apliciranje se vrši isključivo elektronskim putem, ispunjavanjem i slanjem online prijave preko CEEPUS platforme. Treba imati u vidu da veliki broj CEEPUS zemalja (zavisno od svojih internih procedura i uvida u kvotu) freemover kandidate prihvata prevashodno tokom letnjeg semestra. Bliže informacije o realizaciji freemover mobilnosti u konkretnoj zemlji mogu da pruže osobe zaposlene u Nacionalnoj CEEPUS kancelariji države u kojoj se želi boraviti, čiji kontakti su dostupni ovde.

Potrebna dokumentacija

Freemover studenti i predavači uz svoju elektronsku prijavu prilažu prihvatno pismo koje samostalno obezbeđuju i koje popunjava institucija prijema; takođe, studenti u aplikaciju treba da dodaju i dva pisma preporuke napisana od strane predavača sa matičnih institucija. Primerci ovih dokumenata mogu se preuzeti u odeljku često postavljanih pitanja na CEEPUS sajtu (Applying for a CEEPUS grant/Uploading documents).

Kategorije

Prilikom kreiranja elektronske aplikacije na CEEPUS sajtu, kandidati se mogu prijaviti u okviru jedne od sledećih kategorija:

  • Student (za boravke duže od 3 meseca u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti);
  • Short-term student (npr. istraživanja za završni rad/disertaciju kraća od 3 meseca);
  • Short-term excursion (npr. letnje/zimske škole u trajanju do 6 dana).
  • Teacher– nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru ove kategorije, bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima na letnjim školama ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Predavači treba da realizuju najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave kandidata.

Zainteresovani studenti i predavači treba da u motivacionom delu prijave objasne akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom u okviru koje se kandidat prijavio.

Rok za prijavljivanje za kandidate unutar mreža za letnji semestar – 31. oktobar.

Zaključno sa 31. oktobrom trajaće i prijavljivanje studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova koje učestvuju u nekoj CEEPUS mreži, i to za razmene u letnjem semestru 2017/18. godine. Kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža i utvrđuju da li se mogu prijaviti kao kandidati unutar mreža ili kao freemoveri.

Dodatne informacije o CEEPUS programu

Srednjoevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) sprovodi se u članicama programa iz srednje i jugoistočne Evrope.  Za bliže pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući uslove i dodatne informacije o prijavi, možete pogledati našu brošuru (strane 14-18 posvećene su CEEPUS programu), CEEPUS  odeljak na našem sajtu ili konsultovati CEEPUS glavni portal, naročito odeljak FAQ.