Počelo prijavljivanje za CEEPUS freemovere za 2020/2021. godinu

Pored opcije prijavljivanja za razmene unutar CEEPUS mreža za letnji semestar 2020/2021 koja je otvorena do 31. oktobra, zaključno sa 30. novembrom studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova koje nisu deo neke CEEPUS mreže mogu se prijaviti za akademsku mobilnost u nekoj od partnerskih CEEPUS država u svojstvu freemovera.

Usled međunarodne epidemiološke situacije koja se odrazila na rad visokoškolskih ustanova koje učestvuju u CEEPUS programu, biće neophodno da kandidati kontaktiraju Nacionalnu CEEPUS kancelariju zemlje za koju bi želeli da se prijave za mobilnost, kako bi dobili što preciznije informacije u vezi sa očekivanim početkom akademskih aktivnosti za narednu akademsku godinu, budući da će one biti drugačije organizovane na nivou pojedinačnih CEEPUS zemalja u zavisnosti od prilika na njihovoj teritoriji. Kontakti svih Nacionalnih CEEPUS kancelarija dostupni su na zvaničnoj stranici CEEPUS programa. Pored toga, informacije u vezi sa mogućim produžavanjem ili izmenama rokova u pojedinim zemljama, u zavisnosti od epidemiološke situacije, biće bliže navedene na CEEPUS platformi.

Pretraživanje mogućnosti za razmenu

Zainteresovani kandidati samostalno istražuju i utvrđuju svoje mogućnosti za razmenu na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža i zavisno od svog izbora utvrđuju da li se prijavljuju kao freemoveri ili kao kandidati unutar mreža. Mreže se pretražuju prema visokoškolskoj instituciji i odgovarajućoj akademskoj godini, a na osnovu samog naziva mreže može se pretpostaviti u kojoj (naučnoj) oblasti se ona sprovodi, što olakšava pretraživanje mreža i institucija. Apliciranje se vrši isključivo elektronskim putem, ispunjavanjem i slanjem online prijave preko CEEPUS platforme. Treba imati u vidu da veliki broj CEEPUS zemalja (zavisno od svojih internih procedura i uvida u kvotu) freemover kandidate uobičajeno prihvata prevashodno tokom letnjeg semestra, a bliže informacije o realizaciji freemover mobilnosti u konkretnoj zemlji mogu da pruže osobe zaposlene u Nacionalnoj CEEPUS kancelariji države u kojoj se želi boraviti, čiji kontakti su dostupni ovde, kao i u odeljku News nakon logovanja na CEEPUS platformu.

Neophodna dokumentacija

Freemover studenti i predavači u svoju elektronsku prijavu prilažu prihvatno pismo (Letter of Acceptance), čije popunjavanje od institucije prijema samostalno obezbeđuju; takođe, studenti u aplikaciju treba da dodaju i dva pisma preporuke (Letters of Reccommendation) ispunjena od strane predavača sa matičnih institucija. Primerci ovih dokumenata mogu se preuzeti u odeljku često postavljanih pitanja (Applying for a CEEPUS grant/Uploading documents) na CEEPUS sajtu.

Kategorije

Prilikom kreiranja elektronske aplikacije na CEEPUS sajtu, kandidati se mogu prijaviti u okviru jedne od sledećih kategorija:

  • Student (za boravke duže od 3 meseca, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti);
  • Short-term student (npr. istraživanja za završni rad/disertaciju kraća od 3 meseca);
  • Short-term excursion (npr. letnje/zimske škole u trajanju do 6 dana).
  • Teacher – nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru ove kategorije, bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima na letnjim školama ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Predavači treba da realizuju najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave kandidata.

Zainteresovani studenti i predavači treba da u motivacionom delu prijave objasne akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom u okviru koje se kandidat prijavio.

Dodatne informacije o CEEPUS programu

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) sprovodi se u članicama programa iz srednje i jugoistočne Evrope.  Za bliže pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući uslove i dodatne informacije o prijavi, možete pogledati  CEEPUS  odeljak na sajtu Fondacije Tempus – Nacionalne CEEPUS kancelarije ili konsultovati CEEPUS glavni portal, naročito odeljak često postavljanih pitanja (FAQ).