Otvorene prijave za kontakt seminar „Long-term learning mobility of school pupils” od 2. do 5. novembra 2022. godine u Španiji

Fondacija Tempus poziva na prijavu za kontakt seminar „Long-term learning mobility of school pupils” koji će se održati od 2. do 5. novembra 2022. godine u mestu Santander na severnoj obali Španije, u organizaciji španske nacionalne agencije za Erazmus+.

Seminar je namenjen nastavnicima i direktorima škola zainteresovanih za sprovođenje dugoročne mobilnosti učenika. Prednost pri izboru učesnika će imati srednje škole, kao i škole sa Erazmus+ akreditacijom, ali je aktivnost otvorena i za neakreditovane škole. Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Učesnici seminara baviće se unapređivanjem dugoročnih mobilnosti za učenike, radnih strategija za upravljanje mobilnošću i strategija saradnje između škola, kao i definisanjem alata za poboljšanje i merenje uticaja mobilnosti na škole. Seminar će biti prilika za razmenu dobrih praksi. Fokus će biti i na stvaranju okruženja za umrežavanje koje olakšava pronalaženje partnera za Erazmus+ poziv za 2023. godinu.

Za prijavu na ovaj seminar potrebno je popuniti registracioni formular.

Rok za prijavu je 9.10.2022. do 23.45č.

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije) koje su sastavni deo Erazmus+ programa. Učesnicima na TSA događajima Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije, dok organizatori pokrivaju troškove smeštaja i hrane učesnika.

Napomena:

Broj mesta na TCA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor, Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs.