Otvorena prijava za učešće u vebinaru „Uticaj na društvo i misija u društvu” Profformance+ projektnog tima

Konzorcijum Profformance+ projekta vas poziva na treću sesiju u seriji tematskih vebinara koja će se održati 7. novembra 2023. godine, u periodu od 14 do 16 časova, u onlajn formatu.

Vebinar će biti posvećen primerima dobre prakse u visokom obrazovanju na temu uticaja u društvu i misije u društvu, što je jedna od tematskih oblasti u okviru Profformance alata za procenu. Događaj je namenjen predavačima i upravama visokoškolskih ustanova, kao i istraživačima, donosiocima odluka i drugim učesnicima u oblasti visokog obrazovanja.

Vebinar se sastoji od dva dela. Primeri dobre prakse iz triju zemalja (Češke, Mađarske i  Srbije) biće predstavljeni u prvom, dok je drugi deo rezervisan za detaljniji razgovor o jednom od tri prikazana primera, ili o samom Profformance alatu za procenu, po izboru učesnika.

Prijavite se za učešće u ovom vebinaru do 2. novembra popunjavanjem registracionog formulara.

Radni jezik vebinara je engleski, a više informacija o samom događaju i temama pročitajte na sajtu Profformance+ projekta, na kom je dostupna i agenda.

Ovaj vebinar je treći u seriji tematskih vebinara koja se zasniva na Profformance bazi podataka obrazovne izvrsnosti, koja sadrži oko 130 dobrih metodoloških praksi u visokom obrazovanju koje su pripremili nastavnici i stručne zajednice iz šest različitih država, a povodom Profformance nagrade za nastavnike u oblasti visokog obrazovanja za 2021/2022. akademsku godinu.

Profformance+ projekat sprovodi konzorcijum koji čine relevantna ministarstva iz Mađarske, Češke, Austrije i Hrvatske, kao i Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Fondacija Tempus. Cilj projekta je da podrži unapređenje kvaliteta nastave i učenja na visokoškolskim ustanovama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja razvijanjem i promovisanjem alata za procenu rada nastavnika i sistemom podsticaja, prikupljanjem i deljenjem primera dobrih praksi.