Otvoren konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake (engl. European Language LabelELL).

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+. Oznaka se dodeljuje u Srbiji jednom u dve godine, a projekte/inicijative koji su nagrađeni i pohvaljeni na konkursima 2019. i 2021. možete pogledati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. Takmičenje je otvoreno samo za projekte/inicijative iz Republike Srbije. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

 

Rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2023. godine do kraja dana.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti elektronski prijavni formular, a u tekstu konkursa, koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2023. godinu. S obzirom na to da se tekst u elektronskom prijavnom formularu ne čuva automatski, ovde možete naći pomoćni prijavni formular koji Vam može služiti da osmislite prijavu pre nego što popunite elektronski prijavni formular.

Pre slanja elektronskog prijavnog formulara takođe je potrebno popuniti i obrazac za registraciju podnosilaca prijava koji se nalazi na ovom linku, kao i Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koja se nalazi na ovom linku. Obrazac za registraciju podnosilaca prijave je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove (osim u slučaju fizičkih lica – pojedinaca gde overa pečatom nije potrebna), dok je Saglasnost potrebno samo potpisati i skenirati. Oba dokumenta, u skeniranoj elektronskoj kopiji, treba priključiti elektronskom prijavnom formularu.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije objavićemo rezultate konkursa za Evropsku jezičku oznaku, a svečanu dodelu priznanja ćemo organizovati u decembru 2023. godine.

Vebinar Konkurs za Evropsku jezičku oznaku 2023.

Za sve one koji žele detaljnije da se upoznaju sa konkursom, Fondacija Tempus će organizovati vebinar 5. jula 2023. od 11 do 12 časova putem platforme Microsoft Teams. Za praćenje vebinara nije potrebno da se instalira aplikacija, već da se samo klikne na link koji će svi prijavljeni dobiti u mejlu obaveštenja o učešću. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za vebinar popunjavanjem kratkog formulara do 4. jula 2023. do 12 časova.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.