Opšti poziv za 2022. godinu u okviru novog Erazmus+ programa – drugi konkursni rok za KA1 i KA2 prijave

Fondacija Tempus obaveštava zainteresovane institucije i organizacije o otvaranju jesenjih konkursnih rokova za KA1 i KA2 Erazmus projekte u okviru Erazmus+ Opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu.

Ustanove i organizacije imaju mogućnost da se prijave za sledeće tipove KA1 projekata mobilnosti i KA2 projekte partnerstava za saradnju do 4. oktobra 2022. godine (rok za podnošenje prijava je 12 sati po srednjeevropskom vremenu):

KA1:

 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv kratkoročni projekti mobilnosti) za oblast opšteg obrazovanja KA122-SCH
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv kratkoročni projekti mobilnosti) za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU

KA2:

 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
 • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Podsećamo takođe i na ranije otvorene konkursne rokove za akreditacije ustanova i organizacija:

 • Erazmus akreditacije u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih (KA120) – rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2022. do 12 sati po srednjeevropskom vremenu.
 • Erazmus akreditacije u oblasti mladih (KA150) – rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2022. do 12 sati po srednjeevropskom vremenu.

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link  a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2022. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.