Onlajn događaj „Obrazovanje odraslih u Republici Srbiji i Evropi”

Fondacija Tempus – nacionalna Eurydice jedinica i EPALE nacionalni tim za podršku organizuju onlajn događaj „Obrazovanje odraslih u Republici Srbiji i Evropi” koji će se održati u petak, 3. juna u 10 časova, putem Microsoft Teams platforme. Na događaju će biti predstavljena Eurydice studija „Obrazovanje i obuke odraslih u Evropi”, kao i aktuelne nacionalne politike i prakse u ovoj oblasti.

Događaj je namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima zaposlenim u ustanovama za obrazovanje odraslih, organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih, istraživačima u oblasti obrazovanja odraslih i obrazovnih politika, predstavnicima donosioca odluka i drugima zainteresovanima za ovu temu. Učešće na događaju je besplatno, a svi učesnici koji budu pratili događaj u celosti, dobiće potvrdu o učešću.

Za prijavu za učešće na ovom događaju potrebno je popuniti registracioni formular najkasnije do 31. maja 2022. godine u podne.

Preliminarni program događaja dostupan je na sledećoj stranici.