Održani eTwinning akreditovani seminari u Srbiji

Tokom proleća 2019. godine eTwinning nacionalni tim za podršku održao je pet akreditovanih eTwinning seminara u nekoliko gradova u Srbiji.

Seminar ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” održan je 22. februara 2019. godine u Sremskoj Mitrovici, u prostorijama OŠ „Sveti Sava” i 29. marta 2019. u Kraljevu, u prostorijama OŠ „Vuk Karadžić“.

Ovaj seminar je akreditovan za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021 godinu, pod rednim brojem 461 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je unapređenje kvaliteta postojećih eTwinning projekata u cilju boljeg korišćenja IKT-a u nastavi, kao i jačanje digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom. Seminaru su prisustvovali učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” održan 15. marta 2019. Smederevskoj Palanci, u prostorijama OŠ „Olga Milošević”, 28. marta 2019. u Kraljevu, u prostorijama OŠ „Vuk Karadžić“ i u Zaječaru  19. aprila 2019. godine  u Tehničkoj školi.

Ovaj seminar je akreditovan za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021 godinu, pod rednim brojem 439 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i vaspitača, unapređenje kvaliteta nastave u školama i predškolskim ustanovama kroz korišćenje IKT alata u radu sa decom/učenicima, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminaru su prisustvovali učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Svi događaji koje organizuje eTwinning Nacionalni tim za podršku nalaze se na veb stranici Erazmus+, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs