Održana Završna konferencija PROFFORMANCE projekta

Završna konferencija PROFFORMANCE projekta, održana 16. juna 2022. godine u hibridnom formatu, okupila je preko 180 učesnika- nastavnika, stručnjaka, lidera u visokom obrazovanju i donosilaca odluka iz oko 20 zemalja.

Konferencija je organizovana kao završni događaj projekta PROFFORMANCEAssessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance, koji je imao za cilj da podrži unapređenje kvaliteta nastave i učenja na visokoškolskim ustanovama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja razvijanjem alata za evaluaciju rada nastavnika i sistema podsticaja, kao i prikupljanjem i deljenjem dobrih praksi.

Predstavnici šest partnera u konzorcijumu PROFFORMANCE projekta – ministarstava, strukovnih organizacija i Erazmus+ nacionalnih agencija – predstavili su kako su njihove nacionalne strategije nastave i učenja povezane sa evropskim politikama i kako je projekat doprineo postizanju njihovih nacionalnih ciljeva visokog obrazovanja.

Kao glavni rezultati projekta PROFFORMANCE na konferenciji je predstavljen Alat za procenu učinka nastavnika u sektoru visokog obrazovanja i pokrenuta je PROFFORMANCE onlajn baza za pretraživanje podataka na temu izvrsnosti nastave. Takođe, dodeljene su nagrade učesnicima međunarodnog takmičenja nastavnika u visokom obrazovanju 2021/22. godine. Jedna od prestižnih nagrada dodeljena je i prijavljenom timu Univerziteta u Nišu.

Na konferenciji su predstavljene i predstojeće aktivnosti nastavka PROFFORMANCE projekta (PROFFORMANCE+), koji će se realizovati u periodu od 2022. do 2025. godine.

Događaj je organizovala Tempus Fondacija iz Mađarske u partnerstvu sa mađarskim Ministarstvom za inovacije i tehnologiju, uz saradnju partnerskih ustanova (iz Austrije, Češke, Gruzije, Hrvatske i Srbije, gde je partnerska ustanova Fondacija Tempus) i pridruženih partnera.

Više o konferenciji možete da pronađete na ovoj stranici.