Održana radionica „Pluralistički pristupi jezicima i kulturama“

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 19. i 20. oktobra 2023. godine radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA).

Na radionici su učestvovali školski timovi sačinjeni od nastavnika stranih jezika i maternjih jezika, stručnih saradnika i direktora zaposlenih u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama širom Srbije.

Oni su se upoznali sa četiri pluralistička pristupa nastavi i učenju jezika koji su razvijeni u okviru projekta FREPA. Razmenjivali su ideje o tome kako da ih primene u nastavi i integrišu u učenje jezika tako da počivaju na adekvatnim pedagoškim principima i osmišljavali i razvijali projekte koje će primeniti u učionici. Učesnici su razvili praktične veštine koje mogu da im pomognu u profesionalnom radu. Upoznali su se sa ostalim sličnim projektima i inicijativama Centra koji mogu da im otvore nove mogućnosti u pogledu profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama koje su važne za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih pristupa u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Ovde možete da pogledate fotografije sa radionice.