Održana Nedelja stranih jezika

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku i Eurydice mreža – organizovala je „Nedelju stranih jezika“ od 1. do 4. oktobra u Beogradu. U okviru ovog događaja održane su konferencija “Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima” i dvodnevna obuka “Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta”. Oko 200 nastavnika stranih jezika učestvovalo je u 29 radionica koje su bile organizovane tokom četiri dana.

Nedelju stranih jezika otvorili su g. Aleksandar Pajić, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i gđa Marija Filipović-Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus. Prva tema u plenarnom izlaganju bila je učenje zasnovano na kontekstu u nastavi stranih jezika, koju je izložila gđa Ana Jovanović, profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zatim je na temu diferencijacije u nastavi stranih jezika govorila gđa Rozmari Bulman iz Gete instituta u Nemačkoj i prisutnima predstavila svoj zanimljiv rad na temu “Nemački za heterogene grupe odraslih polaznika”.

Nakon plenarnog izlaganja, usledile su paralelne sesije u grupama u okviru kojih su se nastavnici kroz praktičan i interaktivan rad bavili temam kao što su aktivna upotreba i praktična primena jezičkih veština sa naglaskom na rad sa odraslim polaznicima.

Druga dva dana bila su posvećena nastavnicima koji rade sa učenicima srednjoškolskog uzrasta i kroz radionice pokrili su sledeće teme: strukturisano izlaganje na stranom jeziku, CLIL metoda u nastavi stranih jezika i projektno orijentisana nastava stranih jezika.

Prezentacije sa konferencije i materijale sa radionica možete pronaći u grupama na EPALE platformi: “Nastavne metode u radu sa odraslim polaznicima” i “Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta”.

Fotografije sa konferencije možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici.