Održana konferencija Evropskog centra za žive jezike

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope organizovao je 5. i 6. decembra međunarodnu konferenciju u Gracu povodom 25 godina rada i 70. godišnjice Saveta Evrope.  

 Pored izazova u jezičkim politikama i doprinosa Centra u oblasti učenja jezika, na događaju su predstavljeni i rezultati projekata sprovedenih pod okriljem Centra i njihova primena u praksi. 

 

Jedna od tema prvog dana konferencije bila je uloga kvalitetnog obrazovanja u oblasti jezika u podsticanju demokratske kulture. Diskutovalo se i o glavnim novinama u jezičkim politikama izloženim u Preporuci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o očuvanju i promovisanju znakovnih jezika u Evropi i u Preporuci Saveta Evropske unije o sveobuhvatnom pristupu nastavi i učenju jezika, a bilo je reči i o ulozi Evropskog centra za žive jezike u povezivanju politika, istraživanja, obrazovanja nastavnika i prakse. 

 

Drugog dana su održana dva paralelna događaja. Jedan je bio posvećen politikama, obrazovanju nastavnika i praksi u učionici u oblasti znakovnih jezika, kao i ključnim instrumentima Saveta Evrope za nastavu i učenje znakovnih jezika. Na drugom događaju su predstavljeni glavni rezultati tekućeg programa Evropskog centra za žive jezike, iskustva primeri dobre prakse sa raznovrsnih obuka sprovedenih u zemljama članicama. Organizovan je rad u grupama vezan za projekte iz devet tematskih oblasti ekpertize Centra. 

 

Snimci sa prvog i drugog dana konferencije dostupni su na Fejsbuk stranici Evropskog centra za žive jezike.