Održana godišnja Eurydice konferencija „Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika: politike i prakse”

Fondacija Tempus – nacionalna jedinica mreže Eurydice – u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovala je godišnju konferenciju „Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika: politike i prakse” 20. oktobra 2022. godine.

Konferenciji je prisustvovalo više od sto učesnika, među kojima je bilo najviše nastavnika jezika na različitim nivoima obrazovanja, ali i istraživača, stručnih saradnika, studenata i predstavnika drugih ustanova koje se bave obrazovanjem.

Konferenciju su otvorili dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Marko Banković, pomoćnik upravitelja Fondacije Tempus. Nakon uvodnih obraćanja, Tamara Kostić iz Fondacije Tempus je predstavila mrežu Eurydice kao resurs za istraživanje evropskih politika i praksi u obrazovanju i studije relevantne za nastavnike jezika. Prezentacija je dostupna ovde, a resursima mreže Eurydice možete pristupiti na ovoj stranici. Nakon toga, Tamara Đorđević je govorila o aktivnostima Fondacije Tempus u oblasti jezičkog obrazovanja i vidovima podrške koje ova organizacija pruža nastavnicima jezika. Prezentacija sa svim relevantnim linkovima nalazi se ovde. Učesnici događaja imali su priliku i da čuju dr Natašu Simić sa Instituta za psihologiju Univerziteta u Beogradu, koja je izložila rezultate istraživanja vezanih za odabir nastavničke profesije i pripremi za posao na nacionalnom i evropskom nivou uz osvrt na glavne izazove. Prezentaciju možete preuzeti sa ovog linka. Snežana Vićentić iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja predstavila je zakonski okvir za pripravničko-mentorsku praksu u Srbiji i pozvala učesnike na promišljanje o konkretnim aspektima prakse u Srbiji i mogućim načinima njihovog unapređenja. Prvi deo konferencije završen je panelom na temu mentorstva i pripravništva iz ugla praktičara u osnovnom i srednjem obrazovanju, tokom kojeg su mentorke Biserka Stanišić i Ivana Milošević opisale kako sprovode proces uvođenja u posao i prepreke sa kojima se suočavaju, dok su Ivana Vukomanović i Nina Pipović govorile o podršci koju su dobile tokom svoje prakse i prilikama za unapređenje ovog procesa.

Popodnevni deo programa započeo je prezentacijom našeg gosta iz Švajcarske, dr Lukasa Blajhenbahera, edukatora nastavnika jezika na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen i istraživača u oblasti nastavničkih kompetencija, učenja stranih jezika i višejezičnosti. Lukas Blajhenbaher je govorio o principima planiranja inicijalnog obrazovanja, preporukama iz Evropskog profila za obrazovanje nastavnika jezika, praksama iz Evrope i Švajcarske koje se tiču ove teme i taksonomiji kompetencija nastavnika jezika razvijenoj u okviru projekta Evropskog centra za žive jezike. Učesnici su u okviru ovog izlaganja bili pozvani da izdvoje kompetencije kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju u Srbiji, a odgovori se nalaze ovde. Konferencija je završena panel diskusijom predavača sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – dr Nenada Tomovića, prodekana za naučni i stručni rad, dr Ane Đorđević, zamenika upravnika Katedre za anglistiku, dr Jelene Brajović, vanrednog profesora na Katedri za romanistiku i Milice Mastilo, doktoranda i demonstratora na Katedri za iberijske studije. Teme razgovora bile su organizacija obrazovanja budućih nastavnika, sa osvrtom na pozitivne aspekte i prilike za unapređenje, kao i popularnost nastavničkog poziva među studentima i njihova spremnost za ovu profesiju po završetku inicijalnog obrazovanja.

Zahvaljujemo svim govornicima na izuzetnom doprinosu ovom događaju, a učesnicima na prisustvu, pitanjima i komentarima. Snimak konferencije dostupan je na YouTube kanalu Fondacije Tempus