Održan akreditovani eTwinning seminar u Beogradu

eTwinning nacionalni tim za podršku održao je akreditovan eTwinning seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci”  28. septembra 2018. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu. Seminar je je akreditovan za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021 godinu, pod rednim brojem 439 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova.

Cilj programa bio je podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i vaspitača, unapređenje kvaliteta nastave u školama i predškolskim ustanovama kroz korišćenje IKT alata u radu sa decom/učenicima, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je bio namenjen učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitačima u predškolskim ustanovama koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici su osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze.

eTwinning nacionalni tim za podršku će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem akreditovanih seminara. Naredni seminari koji su planirani su ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” u Kruševcu i ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” u Beogradu. Više informacija i formulare za registraciju možete pogledati ovde.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs