Obuke za sprovođenje projekata

U sklopu podrške obrazovnim institucijama koje su dobile finansijska sredstva za projekte u okviru programa Erazmus+, Fondacija Tempus organizuje obuke za sprovođenje projekata – koordinativne sastanke. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja. Učesnici su u prilici da postavljaju pitanja i informišu se o preporukama koje se tiču relevantne dokumentacije, tipova i načina pravdanja troškova, praćenja i monitoring projekata i svih drugih bitnih postupaka tokom realizacije jednog projekta.

Detaljnije informacije, kao i prezentacije sa obuka za sprovođenje projekata se mogu naći na sajtu www.erasmusplus.rs i to:

Koordinativni sastanci za visokoškolske institucije

Koordinativni sastanci za institucije iz oblasti opšteg obrazovanja

Koordinativni sastanci za organizacije i institucije koje se bave radom sa mladima