Obuka „Mentalno zdravlje u omladinskom radu” u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje međunarodnu TSA obuku „Mentalno zdravlje u omladinskom radu”, 29. i 30. juna 2023. godine u Beogradu.

Tokom dvodnevnog međunarodnog treninga bavićemo se temom mentalnog zdravlja i blagostanja mladih i načinima da se mentalno zdravlje promoviše kroz omladinski rad. Učesnici će se upoznati sa praktičnim veštinama i znanjima koja mogu koristiti za podršku mladima u svakodnevnom radu. Učesnici obuke će biti omladinski radnici iz različitih zemalja Evrope i imaće priliku da međusobno razmene iskustva i dobre prakse. Obuka se organizuje u okviru međunarodnog projekta „Mental Health in Youth Work“.

Ciljevi obuke:

  • Razumevanje koncepta mentalnog zdravlja;
  • Razumevanje uobičajenih izazova u mentalnom zdravlju sa kojima se suočavaju mladi ljudi;
  • Unapređenje veština komunikacije sa mladima u vezi sa mentalnim zdravljem;
  • Upoznavanje sa praktičnim alatima i tehnikama;
  • Istraživanje uloge omladinskih radnika u promovisanju mentalnog zdravlja mladih;
  • Razgovaranje o dobrim praksama i izazovima sa kolegama iz drugih Evropskih zemalja.

Na događaj se pozivaju omladinski radnici koji svakodnevno rade direktno sa mladima. Radni jezik događaja je engleski.

Napomena: Ovo je osnovna obuka – nije prikladna za učesnike koji već imaju napredno znanje o mentalnom zdravlju. Ovo nije obuka usmerena na dijagnozu, intervenciju ili tretman problema u domenu mentalnog zdravlja.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi (prethodno je neophodno kreirati nalog). Rok za prijavu je 21. maj 2023 godine.

Fondacija Tempus  je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 29. juna i refundira putne troškove.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodi se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i poznavanju engleskog jezika. Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs