Objavljeni formulari za podnošenje projekata mobilnosti za škole i obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni sledeći formulari za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte mobilnosti u 2018. godini u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Prijave za sve KA1 projekte mobilnosti podnose se do 1. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od navedenih tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja: o Erazmus + konkursu za projekte za 2018. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/