Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte partnerstava za saradnju za konkursne rokove u 2023. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove partnerstava za saradnju (ključna aktivnost 2) za prvi konkursni rok u 2023. godini (22. mart 2023. godine) tj. formulari za sledeće vrste projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja – KA210-SCH;
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA210-VET;
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih -KA210-ADU;
  • Mala partnerstva u oblasti mladih – KA210-YOU;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja – KA220-SCH;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA220-VET;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih – KA220-ADU;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja – KA220-HED;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih – KA220-YOU.

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link  a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2023. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.