Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni online formulari za sledeće vrste projekata:

  • Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke (KA102)
  • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja ((KA103)
  • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107)
  • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja (KA108)
  • Školska partnerstva za razmene (KA229)

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedeni tip projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Opšteg poziva za 2019. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Formulari za ostale delove Erazmus+ programa biće objavljeni u naredom periodu.