Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti za prvi konkursni rok u 2023. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni elektronski formulari za sve tipove projekata mobilnosti (ključna aktivnost 1) za prvi konkursni rok u 2023. godini (23. februar 2023. godine).

Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Formulari su dostupni za sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast opšteg obrazovanja KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast stručnog obrazovanja i obuka KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Projekti mobilnosti za akreditovane organizacije u sektoru mladih – KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU;

Formulari za KA2 projekte (partnerstva za saradnju i mala partnerstva) biće dostupni uskoro na istom sajtu.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2023. godinu.