Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte strateških partnerstava

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni Erazmus+ online formulari za:

  • Projekte strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA 201)
  • Projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA 202)
  • Projekte strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih (KA 204)
  • Projekte strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja (KA 203)
  • Projekte strateških partnerstava u oblasti mladih (KA205)

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedeni tip projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Opšteg poziva za 2019. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Formulari za ostale delove Erazmus+ programa biće objavljeni u naredom periodu.