Objavljen Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, odnosi se isključivo na sledećih devet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

  • KA1 Mobilnost za škole
  • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
  • KA1 Mobilnost mladih

Prijave za sve KA1 projekte mobilnosti se podnose Fondaciji Tempus do 1. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

  • KA2 Strateška partnerstva za škole i opšte obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA2 Strateška partnerstva za visoko obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

  • KA2 Strateška partnerstva za oblast mladih

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih se podnose Fondaciji Tempus do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu. (GMT+1).

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije kao i rokovi za podnošenje takvih prijava utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da pogledaju sledeće dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

Osnovni tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu;

Aneks 1a: u kojem su opisane vrste projekata, ciljevi, moguće institucije/organizacije učesnice, pravila finansiranja, kriterijumi ocenjivanja projekata; datum objave ovog dokumenta Version 1(2018) –XX/11/2017 odgovrara datumu objave Nacionalnog poziva na sajtu Fondacije Tempus – 15.novembar.2017.

Aneks 1b: dodatne informacije za korisnike programa;

Aneks 2: Dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

*Prijavni formulari, aneksi i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje biće dostupni na sajtu Fondacije Tempus uskoro.